Vergoeding behandelingen zorgverzekeraars

Basisverzekering

De zorgverzekeraar vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Verreweg het grootste gedeelte van de behandelingen van Mentaal Beter valt in het basispakket waar u verplicht voor verzekerd bent. Dit geldt zowel voor behandelingen in de eerstelijns psychologische zorg (tot 2013), behandelingen in de tweedelijns ggz (tot 2014), als behandelingen gestart in 2014 t/m 2019 in de generalistische basis ggz (gb-ggz) en de specialistische ggz (s-ggz). Mentaal Beter brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar.

Een beperkt aantal behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket. Indien dit het geval is, zal de behandelaar u daarvan op de hoogte stellen. Daarnaast kunt u te maken krijgen met het verplicht eigen risico en eventueel het vrijwillig eigen risico.

Meer weten met welke zorgverzekeraars Mentaal Beter contractafspraken heeft? Klik dan hier.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

Verplicht eigen risico

Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag dat u zelf betaalt als u zorgkosten maakt die vallen onder de basisverzekering. Het verplicht eigen risico in 2019 bedraagt €385,- per verzekerde. Indien u een behandeling bij Mentaal Beter krijgt, kan uw zorgverzekeraar het eventuele eigen risico wat u nog open heeft staan achteraf bij u in rekening brengen. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

Vrijwillig eigen risico

U kunt bovenop het verplicht eigen risico een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met de zorgverzekeraar. Het vrijwillig eigen risico kan oplopen tot € 500,- waardoor het totale eigen risico maximaal (€ 385,- + € 500,- =) € 885,- is in 2019. De zorgverzekeraar kan, indien van toepassing, het vrijwillig eigen risico bij u in rekening brengen na afloop van de behandeling. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar indien u meer wilt weten over het verplicht en vrijwillig eigen risico, of over het bedrag wat u nog heeft openstaan.

Eigen bijdrage

In tegenstelling tot enkele andere vormen van zorg geldt voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in 2013 t/m 2019 geen eigen bijdrage. Dit betekent dat u, afgezien van het eventueel verplicht en/of vrijwillig eigen risico, niet extra hoeft bij te betalen voor onze zorg. Indien u in 2012 een behandeling bent gestart bij Mentaal Beter of als deze in 2012 is vervolgd, dan kan het zijn dat de zorgverzekeraar over deze periode nog wel een eigen bijdrage bij u in rekening brengt. Dit geldt niet voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Neem contact op met de zorgverzekeraar indien u meer wilt weten over de eigen bijdrage.

No-show, een afspraak afzeggen

U kunt een afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen of verzetten. U kunt daarvoor bellen of mailen naar het Planbureau (088-010 4480 of planbureau@mentaalbeter.nl). Als de afspraak binnen 24 uur vóór de behandeling wordt afgezegd of wanneer er sprake is van een "no-show," brengt Mentaal Beter € 65,- bij u in rekening.

Familie, vrienden en betrokkenen

De behandelaren van Mentaal Beter betrekken in sommige gevallen familie, vrienden of andere betrokkenen in de behandeling van een cliënt. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Niet verzekerde zorg en zelf betalen

De behandeling wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Alle behandelingen van Mentaal Beter zijn verzekerd vanuit de basisverzekering, tenzij anders aangegeven.

Niet verzekerde zorg: coaching

Sommige behandelingen vallen niet onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet (Zvw). Het gaat hier dan om coachingsgesprekken en geen (zorg)behandelingen.

Aanvullende verzekering

Sommige behandelingen vallen niet onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet (Zvw), maar kunnen wel worden vergoed vanuit een afgesloten aanvullende verzekering. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren wat er vergoed wordt.  

Niet verzekerd of verzekerd in het buitenland

Indien u (nog) niet verzekerd bent, of verzekerd bent in het buitenland, dan kunt u gewoon bij Mentaal Beter terecht voor behandelingen. U betaalt dan meestal de behandeling zelf. De kosten zijn afhankelijk van de soort en de duur van de behandeling. 

Zelfbetalers

U kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen, ongeacht of u wel of niet verzekerd bent. De factuur wordt dan niet naar de zorgverzekeraar verstuurd, maar naar u zelf. De kosten zijn afhankelijk van de soort en de duur van de behandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vergoeding van behandelingen, kunt u contact opnemen met het planbureau van Mentaal Beter via telefoonnummer 088-0104480 of per e-mail aan planbureau@mentaalbeter.nl.

Vitalmindz: aanbieder van behandelingen in onverzekerde zorg

Toch graag in behandeling gaan, maar valt deze buiten de verzekerde zorg? Mentaal Beter werkt nauw samen met Vitalmindz - een organisatie van coaches en psychologen die gespecialiseerd is in het aanpakken van psychisch verzuim, coaching  en het behandelen van burn-out. Wil je weten of je misschien te maken hebt met een burn-out? Doe dan hier de test.

Factuur, prijzen en specificaties

Mentaal Beter brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar. Indien er sprake is van een verplicht of vrijwillig eigen risico, dan kan de zorgverzekeraar u hiervoor een factuur sturen. 

Mentaal Beter heeft prijsafspraken gemaakt met verschillende zorgverzekeraars. De maximale prijs van onze behandelingen zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld. Klik hier voor de (maximum) tarieven.

Voor vragen over de tarieven of uw factuur kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken
Met welke zorgverzekeraars heeft Mentaal Beter contractafspraken?