Runningtherapie

Runningtherapie

Wist u dat runningtherapie uw stemming beïnvloedt?

Onderzoek heeft aangetoond dat hardlopen depressieve klachten en spanningsklachten vermindert. Tijdens het hardlopen worden bepaalde stoffen zoals endorfine aangemaakt, die een stress-verlagend effect hebben en zorgen voor een prettig gevoel. Daarnaast is het zo dat het behalen van gestelde doelen, bijvoorbeeld een half uur lopen, een positief effect heeft op vertrouwen in uw eigen capaciteiten en op het algehele welbevinden. Het hardlopen in een groep zorgt tevens voor sociale contacten, waardoor u indien gewenst ook op dit vlak uw vaardigheden kunt verbeteren. 


Voor wie?

Heeft u last van stemmingswisselingen en/of depressieve klachten en bent u in behandeling bij Mentaal Beter? Dan is runningtherapie mogelijk een geschikte aanvulling voor u. De therapie kan ook bijdragen aan uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw behandelaar.

Werkwijze

Vooraf

U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

- informatie over het programma, kleding/schoenen, tijd en locatie;
- uw lichamelijke conditie en eventuele beperkingen;
- doelen die u wilt behalen.

Programma

Runningtherapie vindt plaats in een groep en onder professionele begeleiding. Het programma ziet er als volgt uit: 


1) Een korte voorbespreking waarbij aandacht wordt besteed aan de manier waarop u de sessies runningtherapie in gaat en de doelen die u heeft opgesteld worden doorgenomen;
2) We starten vervolgens met een korte warming-up;
3) Daarna beginnen we met hardlopen volgens een schema. De begeleiders zorgen voor een verantwoorde opbouw, waarin u kunt wennen aan de inspanning en uw conditie verbetert. Uiteindelijk zult u ongeveer 30 minuten kunnen lopen, natuurlijk afgestemd op de individuele deelnemer. Onderweg kunt u onder andere aanwijzingen krijgen over een ontspannen loophouding;
4) Na afloop is er een cooling-down met rek- en ontspanningsoefeningen;
5) We sluiten af met een evaluatie van de sessie.

De therapie gaat altijd door, ook bij regen. Continuïteit is belangrijk en daarom verwachten wij dat u elke training aanwezig bent.


Frequenties

De runningtherapie duurt 10 weken en vindt eenmaal per week plaats. Voorafgaand aan deze sessies vindt de intake plaats. Na 5 sessies wordt er kort geëvalueerd en na 10 sessies vindt er een eindevaluatie plaats waarbij uitgebreid wordt besproken hoe u de runningtherapie ervaren heeft en hoe het met uw doelen gaat. 

Kosten

Wanneer u in behandeling bent bij Mentaal Beter zijn er geen kosten aan de runningtherapie verbonden. Er zijn echter dezelfde regels van toepassing op het afmelden als bij de reguliere sessies. Als u niet verschijnt op een afspraak zonder dat u zich afgemeld heeft, zijn wij genoodzaakt €65,- no show kosten in rekening te brengen.

*De runningtherapie wordt op een aantal Mentaal Beter vestigingen gegeven en maakt onderdeel uit van de behandeling. Op de praktijkpagina kunt u vinden of de vestiging de runningtherapie aanbiedt. 

Mentaal Beter Runningtherapie