KOP-model

Wat houdt het KOP-model in?

KOP staat voor het KOP-model met K = O x P. Hierbij staat de K voor klachten, de O voor omstandigheden en de P voor persoonlijke stijl. Dit betekent dat de klachten die iemand heeft altijd te maken hebben met de dingen die we meemaken of de omstandigheden enerzijds, en de persoon die we zijn oftewel de manier waarop we met die omstandigheden omgaan.

Wat is het verschil tussen het KOP-model en een andere therapeutische methode?

Het grote verschil is dat er op een zeer eenvoudige en efficiënte manier informatie geordend wordt waardoor de cliënt snel een overzicht krijgt en begrijpt wat er aan de hand is. Er wordt van in het begin gekeken naar doelen die samen gesteld kunnen worden, en dit kan zowel voor de klachten, de omstandigheden als voor de persoonlijke stijl zijn. Dit model is een kapstok voor de therapeut en voor de cliënt. 

KOP-schema

In het KOP-schema kan de cliënt inzicht krijgen in de wisselwerking tussen zijn of haar omstandigheden en persoonlijke stijl, om vervolgens na te gaan waar er ruimte is voor verbetering. Het KOP-schema wordt als volgt ingevuld. 

  1. 1. Welke klachten spelen er?
  2. 2. Welke positieve en negatieve omstandigheden hebben zich voorgedaan?
  3. 3. Wat zijn mijn persoonskenmerken? 

Voorbeeld Persoon A

K = angstklachten, paniekaanvallen als hij naar het werk moet, piekeren
O = nieuwe taken die hij niet goed kent, werkdruk hoger, collega's doen hierover lacherig
P = tot nu toe altijd lat iets hoger gelegd als hij zich onrustig voelde, dit lukt nu niet meer, hij wordt steeds onzekerder

Doelen 

K = zichzelf leren ontspannen, informatie over paniekaanvallen en leren hiermee omgaan, piekeren leren doorbreken
O = voorbereiden hoe hij dit naar werk kan communiceren, extra begeleiding nieuwe taken? balans werk/vrije tijd beter hanteren
P = proberen directer te communiceren, proberen van lat niet te hoog te leggen en op een andere manier naar zichzelf en de situatie te kijken, zelfbeeld versterken

Voorbeeld Persoon B

K = sombere stemming, inslaapproblemen, energieverlies en besluiteloosheid
O = woont alleen na scheiding co-ouderregeling, financieel zwaar
P = stilvallen, trekt zich helemaal terug omdat ze niet weet hoe hiermee om moet gaan, voelt zich mislukt als moeder en als partner

Doelen

K = activatie, met kleine stapjes proberen van activiteiten te plannen die iets meer energie geven, proberen bewegen, goed te slapen/eten
O = niet in een isolement terugtrekken maar met kleine stapjes contact zoeken bij positieve sociale contacten, rekening houden met feit dat scheiding tijd zal vragen en die ook nemen, kijken of maatschappelijk werk kan helpen bij regeling financiën
P = acceptatie, proberen van niet in zelfverwijt maar net in actief verwerkingsproces te gaan evolueren, soort van rouwverwerking toelaten voor zichzelf en loslaten wat niet kan veranderd worden

Bij het KOP-model wordt er niet uitgaan van een juiste oplossing maar wordt er juist heel persoonsgericht gezocht naar zorg op maat, op een manier die niet te ingrijpend is of diepgaande veranderingen vraagt maar wel werkt. Op basis van onderzoek (meer dan 2000 deelnemers), kan geconcludeerd worden dat met gemiddeld 8 sessies de meeste resultaten worden geboekt. Mensen scoren op het vlak van de klachten veel lager na 8 sessies. 

Het  KOP-model is ontwikkeld door Paul Rijnders.
De auteurs van het Handboek KOP-model zijn Els Heene en Paul Rijnders. Beide therapeuten zijn werkzaam in Terneuzen