Relatie- of gezinstherapie

Relatieproblemen

In ons leven hebben we altijd met anderen te maken; we groeien op in een gezin, met ouders, met broertjes en zusjes. Kinderen gaan naar school, nemen deel aan clubs en ook volwassenen nemen op allerlei manieren deel aan groepen in de maatschappij in bijvoorbeeld werk, sport of in de buurt. Soms levert het contact met anderen problemen op. Dit kan zijn op gebied van school en werk, maar kan dit ook zijn op het gebied van de meer intiemere relaties, zoals een partnerrelatie of zoals de relaties binnen het gezin.

Patronen in relaties

In de manier waarop partners met elkaar omgaan kunnen patronen ontstaan. Deze kunnen onder meer ontstaan door:

  • omstandigheden
  • ons karakter
  • door wat we onze ouders hebben zien doen.

Soms helpen de patronen en soms helpen ze juist niet. Binnen een partnerrelatie kunnen patronen die lange tijd nuttig waren, later juist irritaties oproepen, waardoor partners mogelijk zelfs ongewild van elkaar verwijderd raken en zich niet meer prettig voelen.

Bijvoorbeeld als een zwangere vrouw veel zwangerschapscomplicaties heeft, waardoor er van de partner meer hulp in het huishouden, maar vooral steun en begrip wordt verwacht. Als dit na de zwangerschap niet meer nodig is, kan het voor beiden moeilijk zijn om terug te gaan naar de oude rollen, waarin de steun en taakverdeling meer gelijkwaardig verdeeld was. De vrouw kan na haar zwangerschap dezelfde steun blijven verlangen en zich in de steek gelaten voelen, terwijl de partner juist blij is om even niet meer zo veel te hoeven en deze gefrustreerd raakt door de blijvende vraag van extra steun. Of juist andersom; het kan ook dat de andere partner niet in zijn oude rol terug wil en de vrouw gefrustreerd raakt, omdat ze juist weer zelfstandiger wil functioneren.

Relatietherapie

Relatietherapie is een vorm van systeemtherapie en kan inzicht geven in hoe een relatie werkt als een systeem met lossere, maar ook vastgeroeste patronen en rolverdelingen; een actie van persoon A zorgt voor een reactie bij persoon B, wat op zijn beurt weer zorgt voor een reactie bij persoon A. Vaak is dit nuttig, soms blokkeert het de relatie.

In relatietherapie staan de communicatie- en interactiepatronen van partners centraal. We weten dat als deze verbeteren, de gevoelens van verbondenheid kunnen toenemen, waardoor de relatie als prettiger ervaren wordt. Met name de sterke kanten van de relatie worden benut en uitgebreid om niet-helpende omgangsvormen te verminderen. Soms wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders te doen dan voorheen.

Gezinstherapie

Gezinstherapie is ook een vorm van systeemtherapie en wordt ook wel gewoon systeemtherapie genoemd. Hierbij gaat men er vanuit dat een verandering bij  een persoon binnen het gezin, zorgt voor verandering van reacties bij alle gezinsleden.

Verstoorde communicatie

Er zijn omstandigheden die de communicatie binnen het gezin kunnen verstoren zoals:
  • ernstige ziekte of overlijden binnen het gezin of bij mensen die dichtbij staan
  • problemen van een gezinslid (met zichzelf of op school of werk)
  • partnerrelatieproblemen
  • geboorte
  • puberteit
  • het uit huis gaan van kinderen

Soms ontwikkelt  het gezin met elkaar nieuwe patronen die helpen, soms lukt dat niet en ontstaan niet- helpende patronen.  In gezinstherapie staan de relaties binnen het gezin centraal. Er wordt vooral gefocust op de sterke kanten van het gezin. In de therapie wordt gezocht naar mogelijkheden om minder helpende manieren van met elkaar omgaan te verminderen door de sterke kanten en de mogelijkheden binnen het gezin te benutten en uit te breiden. Onderzocht wordt welke manieren helpen om elkaar te steunen en weer te begrijpen en om samen weer momenten van plezier te hebben.

Meer weten over relatie- en gezinstherapie?

Bel voor een afspraak met Mentaal Beter.

Als je nog niet in behandeling bent bij Mentaal Beter dan kun je je, met een verwijzing van de huisarts, bij een vestiging bij jou in de buurt aanmelden.

Als de begeleiding onderdeel is van de behandeling is het wel verzekerde zorg.