Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt en de behandelaar staan centraal. De cliënt leert in psychotherapie onder andere wat deze zelf kan doen om de klachten te verminderen. Bij psychotherapie leert de cliënt anders tegen bepaalde zaken aan te kijken of anders te reageren op bepaalde situaties.

Het doel van psychotherapie is dat de cliënt inzicht krijgt in zichzelf en bewust wordt van de redenen achter belemmeringen in het doen en laten, het denken en voelen en eventuele lichamelijke klachten of problemen. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, volwassene of oudere.

Wat is psychotherapie?

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de behandelaar. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat vaak gepaard gaat met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven van alle problemen af is. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.

Psychotherapie kan worden gegeven als:

Wanneer psychotherapie?

Psychotherapie is volgens de richtlijnen onlosmakelijk verbonden aan behandeling van angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Het is de voorkeursbehandeling voor kinderen, volwassenen en ouderen met zowel enkelvoudige als meervoudige of complexe psychische problematiek. Het wetenschappelijk onderzoek naar de werking van psychotherapie laat zien dat psychotherapie vaak effectief is en bij persoonlijkheidsproblematiek zelfs effectiever dan medicatie.

Online Aanmelden Volwassenen
Zoek een praktijk
v
v
Toon praktijken