Farmacotherapie

Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen die kan worden ingezet als ondersteuning bij de psychologische behandelingen binnen Mentaal Beter. Soms zijn psychische klachten zo problematisch dat eerst inzet van medicijnen nodig is voordat de psychologische behandeling kan starten, maar meestal is het zo dat beide vormen van therapie gelijktijdig kunnen worden ingezet. De ene vorm van behandeling versterkt de werking van de andere.

Klachten waar medicatie vaak ingezet wordt zijn bijvoorbeeld klachten die passen bij:
  • aandachtstekort en hyperactiviteit (ADHD)
  • angst- en dwangklachten
  • ernstige depressie

Werking van medicijnen

Net als alle andere organen hebben de hersenen bepaalde stoffen nodig om goed te kunnen functioneren. Als daarin een storing optreedt, kan dat grote gevolgen hebben, ook op psychologisch gebied. Juiste medicatie kan storingen corrigeren en daarmee symptomen en klachten wegnemen. Als er medicijnen worden voorgeschreven, wordt zorgvuldig gekeken naar:
  • het juiste middel
  • de juiste dosis
  • het effect
  • de bijwerkingen
  • hoe lang de medicijnen nodig zijn

Wie schrijft medicijnen voor?

Alleen de psychiater is normaal gesproken bevoegd om medicijnen voor te schrijven. Als de verwijzer of een behandelaar denkt aan farmacotherapie dan wordt de psychiater in consult gevraagd. Allereerst vindt een medicatie intake plaats. In dit gesprek worden de klachten nogmaals doorgenomen en ook lichamelijke ziekten uitgevraagd. Soms is aanvullend laboratoriumonderzoek nodig.  Daarna wordt de medicatie ingesteld. De duur van deze behandeling is sterk afhankelijk van de aard en omvang van de problemen en het soort medicatie. Farmacotherapie kan worden ingezet bij jongeren, volwassenen en ouderen.

Als u vragen heeft over behandeling met medicatie kunt u altijd contact met ons opnemen.
Online Aanmelden Volwassenen
Zoek een Mentaal Beter praktijk
v
Toon praktijken