Het zorgaanbod van Mentaal Beter

De professionals van Mentaal Beter zijn specialisten in het behandelen van zwaardere problematiek zoals angststoornissen, depressieve klachten, lichamelijke problemen, ADHD of autisme. Het merendeel van de behandelingen wordt op elke vestiging aangeboden, echter kan op sommige vestingen het aanbod verschillen.

Mocht u gediagnosticeerd zijn met een geestelijke gezondheidsklacht, dan zal de professional met u bespreken welke behandeling effectief is om uw klachten te verminderen. Dit verschilt per situatie, problematiek en zwaarte van de stoornis. In geval van lichtere depressieve of angstklachten kan bijvoorbeeld een online therapiebehandeling (e-health) al voldoende zijn om uw klachten te verminderen.

Hieronder treft u een overzicht met behandelvormen en een toelichting op wat u kunt verwachten tijdens de sessies met de behandelaar.

Verloop van de behandeling

Bij Mentaal Beter volgt de cliënt meestal een geprotocolleerde behandeling met een vaste opbouw. Er wordt gestart met een intakegesprek. Tijdens één of meerdere gesprekken willen wij een goed beeld vormen van de klachten en levensgeschiedenis van de cliënt. Soms is aanvullend psychologisch of psychiatrisch onderzoek nodig om tot een zorgvuldige diagnose en behandeladvies te komen. Na het adviesgesprek stellen wij een schriftelijk behandelplan op waar de diagnose, behandelvorm, werkwijze, doelen en duur van de behandeling in komen te staan. Vervolgens volgen er meerdere behandelafspraken, tussentijdse evaluaties en een eindgesprek.  

Het aandeel van de cliënt in de behandeling

Wij vragen de actieve bijdrage van de cliënt in het herstelproces. De behandelaar van Mentaal Beter bespreekt en stemt met cliënt af wat deze zelf kan doen aan zijn of haar herstel. Ook vragen wij cliënten om mee te werken aan het meten van de vooruitgang. Wij verzoeken dan om vragenlijsten in te vullen waaronder de Routine Outcome Measurement (ROM) begin- en eindmeting. Dit geeft de cliënt en de behandelaar inzicht in de ontwikkeling van het herstel en de afname van de klachten. Mentaal Beter hecht grote waarde aan het meetbaar maken van de resultaten en wij nemen dan ook minimaal twee keer tijdens de behandeling deze vragenlijst af, maar mogelijk vaker.

Kwaliteitszekerheid

Mentaal Beter haalt goede behandelresultaten en hoge cliënttevredenheidscijfers, zo blijkt uit de onafhankelijke vergelijking tussen verschillende hulpverleningsinstanties. Onze behandelmethoden en psychologische testen zijn wetenschappelijk onderbouwd. De persoonlijke behandeling wordt goed bekeken en geëvalueerd door onze behandelaren. Mentaal Beter blijft werken aan het verbeteren van de kwaliteit en daarom vragen wij aan het einde van de behandeling hoe tevreden de cliënt was en wat er beter kan. Daar gebruiken we de landelijke cliënttevredenheidsvragenlijst voor. De zogenaamde Customer Quality index (CQi).

Zoek een praktijk
v
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken