Somatisch-symptoomstoornissen/Somatoforme stoornissen

Wat is een somatisch-symptoomstoornis/somatoforme stoornis?

De somatoforme stoornissen worden sinds de DSM-5, diagnostisch handboek voor psychologie, ook wel somatisch-symptoomstoornissen genoemd. Een somatisch-symptoomstoornis is een groep psychische aandoeningen, waarbij sprake is van lichamelijke klachten, vaak zonder dat daarvoor een lichamelijke of medische oorzaak is vastgesteld. Soms wordt er wel een medische oorzaak gevonden, maar lijken psychische factoren een rol te spelen in het ontstaan, toenemen of voortduren van de fysieke klachten.

Mensen met een somatisch-symptoomstoornis ervaren de klachten wel degelijk. Omdat er via de medische weg geen of onvoldoende behandeling kan worden geboden, wordt de aandacht gericht op psychische factoren. Zo kan de omgang met stress een rol spelen in de klachten.

Lees hier meer over de verschillende vormen van somatoforme stoornissen.

Gevolgen

Bij een somatisch-symptoomstoornis gaat het om klachten waarvoor na adequate diagnostiek geen of onvoldoende ziekteoorzaak gevonden wordt.

Dat wil niet zeggen dat er niet ooit een ziekte ontdekt zal worden die de klachten kan verklaren.


Omdat bij een somatisch-symptoomstoornis psychische componenten van invloed lijken te zijn, voelt men geregeld schaamte en onbegrip. Bovendien wordt door de omgeving vaak afwijzend gereageerd. Er is geen of onvoldoende medische oorzaak, dus iemand zal zich wel aanstellen.

Leren leven met de pijn

De problemen zijn echter wel reëel. Niet alleen de omgeving, maar ook mensen met een somatisch-symptoomstoornis hebben regelmatig moeite met een psychische behandeling. Men wil het liefst een medische oplossing voor hun fysieke problemen.

De oorzaak zal lichamelijk echter niet of deels opgelost kunnen worden. Wel kan een therapeut helpen bij het accepteren van de klachten, zoals het aanleren van ontspanningsoefeningen en meer leren aanpassen aan het leven met de klachten.

Diagnose en behandeling

Afhankelijk van de ernst van de klachten zijn verschillende vormen van therapie beschikbaar, zoals onder andere cognitieve gedragstherapie, stressmanagement en EMDR. Lees meer over de diagnose en behandeling bij somatische klachten.
Online Aanmelden Volwassenen

Interview met Els over haar somotoforme stoornis

"Ik wilde zo graag weer de dingen doen die ik leuk vond, maar ik merkte dat ik eigenlijk niet meer wist wat dat was. Sinds de geboorte van de oudste bestond mijn leven alleen uit werken en voor mijn gezin zorgen."

Zoek een praktijk
v
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken