Persoonlijkheidsstoornis

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Wij spreken van een “normale” persoonlijkheid als iemand in staat is om ons gedrag op een gewenste manier aan te passen aan de omstandigheden en levensgebeurtenissen. Hierdoor is men meestal tevreden over zichzelf en kan redelijk tot goed functioneren in contact met anderen, op het werk of studie en in de vrije tijd. Iedereen heeft eigenaardigheden, maar bij een aantal mensen zijn deze persoonlijkheidstrekken zo sterk aanwezig dat het vermogen tot aanpassing aan verschillende situaties vermindert.

Vormen van persoonlijkheidsstoornis: persoonlijkheidsstoornissen worden in 3 categorieën ingedeeld.

Persoonlijkheidsstoornis: een patroon van gedragingen, gedachten en gevoelens met ernstige gevolgen voor relaties, werk en sociale contacten.


Deze problemen kunnen het functioneren zo belemmeren dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis te maken krijgen met  ontslag, scheidingen en eenzaamheid.

Kenmerken  van een persoonlijkheidsstoornis

Het gaat bijna altijd om extreme variaties van ‘gewone’ persoonlijkheidstrekken als:
  • jaloezie
  • gevoeligheid voor kritiek
  • bindingsangst
  • impulsiviteit
  • afhankelijkheid
  • perfectionisme 
  • verlegenheid
  • vermijden/ontwijken
Lees meer over de  kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis.

Oorzaken

Met de huidige kennis gaat men ervan uit dat er niet één oorzaak is, maar dat persoonlijkheidsstoornissen ontstaan als gevolg van een ingewikkeld samenspel van oorzaken. Het gaat daarbij om problemen die meestal aan het begin van de volwassen leeftijd tot uiting komen.

Gevolgen

De gevolgen van een persoonlijkheidsstoornis zijn langdurig en hardnekkig. Ze leiden op diverse terreinen tot verstoringen van het maatschappelijk en persoonlijk functioneren:
  • persoonlijke en/of sociale relaties lopen vast
  • er ontstaan andere psychische problemen zoals angst, depressie, emotionele instabiliteit en impulsiviteit

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis weten vaak wel dat er iets niet klopt, maar zoeken meestal pas hulp als ze echt vast lopen in het leven.

Diagnose en behandeling

Bij angst en depressie wordt gekeken naar de klachten. Met de vastgestelde diagnose wordt een behandeling op maat ingezet. Wanneer blijkt dat deze klachtgerichte behandeling belemmerd wordt, omdat de persoonlijkheidsstoornis te ernstig is of op de voorgrond staat, kan ook de behandeling van de persoonlijkheidsstoornis zelf nodig zijn. 
Online Aanmelden Volwassenen
Zoek een praktijk
v
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken