autisme, ass, autismespectrumstoornis

Autisme (ASS) bij volwassenen

Mentaal Beter - Autisme (ASS - Autisme Stoornis Spectrum)

Wat is autisme?

De meeste mensen zien de wereld in samenhang, zoals een film een samenhangend geheel is van beelden. Mensen met autisme zien de wereld eerder als losse foto's, zij zien minder samenhang. Hierdoor kost het hen veel moeite om te begrijpen wat er gebeurt. Ook begrijpen zij vaak niet goed wat andere mensen bedoelen of voelen. Daarnaast is er vaak sprake van herhaling in gedrag, spraak en gebruik van voorwerpen.

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) was voorheen de verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme. Echter sinds de DSM-5 is ingevoerd - het diagnostisch handboek voor psychologie - zijn alle vormen van autisme bij elkaar als Autisme spectrum stoornis beschreven. De verschillende vormen die eerder beschreven werden, vallen nu onder deze diagnose Autisme spectrum stoornis. Dit is veranderd, omdat de symptomen lijken voort te komen uit één en dezelfde stoornis. De symptomen, gradatie en ontwikkeling verschillen per persoon.

Bij autisme verloopt de informatieverwerking in de hersenen anders

>> meer over de oorzaken van autisme
>> meer over de kenmerken van autisme
>> meer over de voordelen van autisme
>> meer over de tips voor het communiceren met mensen met autisme
>> meer over autisme bij meisjes en vrouwen

Oorzaken van autisme spectrum stoornissen

Aangenomen wordt dat autisme een aangeboren stoornis is, die niet genezen kan worden. Erfelijkheid speelt een grote rol. Soms herkent u autisme al in de babytijd of kindertijd. Bij wat subtielere (of lichte) vormen van autisme, blijkt dit pas gedurende de volwassenheid. Mensen met autisme kunnen wel leren omgaan met hun beperking.

Gevolgen van autisme

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) zijn ontwikkelingsstoornissen die vaak ingrijpende gevolgen hebben. De stoornissen beïnvloeden bij jongeren en volwassenen vaak het functioneren op school, werk en in sociale relaties. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt.

Er zijn mensen met autisme en een (licht) verstandelijke beperking, maar ook mensen met autisme en een hoge intelligentie.

De gevolgen hangen af van de ernst van de autisme stoornis. Mensen met een lichte vorm van autisme functioneren over het algemeen beter dan mensen met een zware vorm van autisme (voorheen genoemd klassiek autisme).

Licht autisme

Sommige mensen met (licht) autisme blijken bijzonder goed in staat te zijn om een normale loopbaan te hebben, in bijvoorbeeld de techniek of ICT:  licht autisme strekt dan soms zelfs tot voordeel. In andere gevallen vormt het autisme echt een probleem. Het beste is om een ervaren psycholoog advies te vragen om de mogelijke gevolgen van de autistische stoornis voor de toekomst zo goed mogelijk in te schatten.

Diagnose en behandeling

De diagnose autisme stellen we vast na uitvoerig onderzoek. Een onderzoek bestaat uit gesprekken en verschillende psychologische testen.  We kijken nauwkeurig naar de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van baby tot volwassene. Opvallende verstoringen in de ontwikkeling worden opgespoord en in samenhang bekeken. Aanvullend gebruiken we vragenlijsten om het autisme in kaart te brengen en precies uit te zoeken hoe het autisme zich bij u vormgeeft. Bij deze onderzoeken is informatie van familieleden van groot belang.

Behandeling van autisme is bij ons gericht op het vergroten van het inzicht in en de acceptatie van autisme (psycho-educatie); het beter functioneren met autisme op het werk, thuis en binnen relaties (sociale vaardigheidstraining). Wij bieden geen langdurige begeleiding.

Online Aanmelden Volwassenen
Online test autisme
Zoek een praktijk
v
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken