Vergoedingen

Jeugdwet 2015

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd ggz zit niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. De gemeente vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Verreweg het grootste gedeelte van de behandelingen van Mentaal Beter Jong voor cliënten onder de 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Dit geldt zowel voor behandelingen in de generalistische basis ggz (gb-ggz) als de specialistische ggz (s-ggz). Mentaal Beter brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de gemeente waar de cliënt woont.

Contracten 2019

Mentaal Beter heeft contracten afgesloten met de meeste gemeenten en omliggende gemeenten waar onze vestigingen gevestigd zijn.

Klik hier voor een overzicht van alle gemeenten waar Mentaal Beter een contract mee heeft.  Staat uw gemeente er niet bij of geeft uw gemeente aan dat er geen contract is met Mentaal Beter? Twijfelt u eraan of uw kosten vergoed worden? Neem voor meer informatie over gecontracteerde zorgverzekeraars contact op het Planbureau via 088-010 4480 of door een e-mail te sturen naar info@mentaalbeter.nl

Eigen bijdrage en eigen risico

Behandelingen voor Jeugd ggz (tot 18 jaar) valt onder de Jeugdwet vanaf 2015. Daarvoor gelden geen eigen bijdrage of eigen risico.

No-show, een afspraak afzeggen

U kunt een afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen of verzetten. U kunt daarvoor bellen of mailen naar het Planbureau (088-010 4480 of planbureau@mentaalbeter.nl). Als de afspraak binnen 24 uur vóór de behandeling wordt afgezegd of wanneer er sprake is van een "no-show," brengt Mentaal Beter € 65,- bij u in rekening.

Familie, vrienden en betrokkenen

De behandelaren van Mentaal Beter betrekken in sommige gevallen familie, vrienden of andere betrokkenen in de behandeling van een cliënt. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Zelfbetalers

U kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen, ongeacht of u wel of niet verzekerd bent. De factuur wordt dan niet naar de gemeente verstuurd, maar naar u zelf.

Factsheet woonplaats beginsel
Met welke gemeenten heeft Mentaal Beter contracten?
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken