Theraplay: Het versterken van de ouder-kindrelatie door middel van spel.

Theraplay

Het versterken van de ouder-kindrelatie door middel van spel.

Wat is Theraplay?

Theraplay verbetert het gedrag van het kind en zijn emotionele toestand door de ouder-kindrelatie te versterken. De Theraplay therapeut begeleidt ouder en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, ontstaat een betrokkenheid die de ouder helpt om het gedrag van het kind te reguleren en aan het kind zijn (haar) liefde, plezier en betrouwbaarheid te uiten. Het helpt het kind om zich veilig te voelen; hij (zij) voelt zich verzorgd, verbonden en de moeite waard.

Waarin verschilt Theraplay van andere vormen van kindertherapie?

 • Ouders of verzorgers van het kind worden direct betrokken
 • Het is actief, inter-persoonlijk en vooral leuk. Het is geen ‘praat- therapie’
 • Er wordt snel resultaat ervaren
 • Het is gebaseerd op de hechtingstheorie (attachment theory). Dit is het inmiddels breed geaccepteerde idee dat de ouder-kind relatie aan de basis ligt van een gezonde ontwikkeling.
 • Het richt zich op het ‘hier en nu’; niet op wat er in het verleden is gebeurd.
 • Omdat het geen betrekking heeft op verbaal of symbolisch begrip (geen taal, geen verbeeldend spel) kan het al gebruikt worden bij hele jonge kinderen en bij kinderen met ontwikkelingsachterstanden.
 • De ‘Theraplay methode’ kan eenvoudig worden overgenomen van de klinische setting naar de thuissituatie, waardoor lange termijn resultaten mogelijk zijn.
 • Theraplay behandeling is mogelijk voor kinderen van alle leeftijden, van baby tot adolescent.

Redenen om een Theraplay behandeling te starten

 Theraplay is succesvol ingezet om kinderen te helpen met een grote variëteit aan problemen:

 • Acting-out gedrag: boosheid, agressie of storend gedrag
 • Opstandig of controlerend gedrag
 • Verlegen, teruggetrokken of aanhankelijk / claimend gedrag
 • Hechtingsproblemen als gevolg van adoptie of uithuisplaatsing(en)
 • Een geschiedenis van trauma en/ of verwaarlozing
 • Gedragsproblemen op school of met leeftijdsgenoten

Belangrijkste argument is als u, als ouder, het gevoel heeft te zijn vastgelopen met uw kind of als u in een negatieve dynamiek met elkaar terecht bent gekomen; als u zich machteloos voelt in de opvoeding van uw kind. Of als u het gevoel dat het basisvertrouwen (vertrouwen in zichzelf en in de ander) van uw kind versterkt kan worden, waarbij de middelen door u tot nu toe ingezet ontoereikend lijken. U zult dan kunnen profiteren van de mogelijkheden die Theraplay u biedt. Theraplay is bij uitstek ook geschikt voor pleegouders en adoptieouders en hun kinderen.

*Theraplay wordt in sommige gevallen vergoed door de gemeente.