Gezinstherapie

Als het hele gezin een steuntje in de rug nodig heeft, dan kan er gebruik gemaakt worden van gezinstherapie. Speciaal voor ouders bieden we ouderbegeleiding.

In ons leven hebben we altijd met anderen te maken: we groeien op in een gezin, met ouders, met broertjes en zusjes. Kinderen gaan naar school, nemen deel aan clubs en ook volwassenen nemen op allerlei manieren deel aan groepen in de maatschappij, bijvoorbeeld op het werk, tijdens sport of in de buurt. Soms levert het contact met anderen problemen op. Dit kan zijn op het gebied van school en werk, maar ook op het gebied van de meer intiemere relaties of de relaties binnen het gezin.

Patronen in relaties

In de manier waarop mensen met elkaar omgaan, kunnen patronen ontstaan onder invloed van:

  • de omstandigheden;
  • ons karakter;
  • door wat we onze ouders hebben zien doen.

Soms helpen de patronen en soms helpen ze juist niet.

Verstoorde communicatie

Er zijn omstandigheden die de communicatie binnen het gezin kunnen verstoren zoals:

  • ernstige ziekte of overlijden binnen het gezin of bij mensen die dichtbij staan;
  • problemen van een gezinslid (met zichzelf of op school of werk);
  • partnerrelatieproblemen;
  • geboorte;
  • puberteit;
  • het uit huis gaan van kinderen.

Gezinstherapie

Soms ontwikkelt het gezin met elkaar nieuwe patronen die helpen, soms lukt dat niet en ontstaan niet-helpende patronen. In gezinstherapie staan de relaties binnen het gezin centraal. Er wordt vooral gefocust op de sterke kanten van het gezin. In de therapie wordt gezocht naar mogelijkheden om minder helpende manieren van met elkaar omgaan te verminderen door de sterke kanten en de mogelijkheden binnen het gezin te benutten en uit te breiden. Onderzocht wordt welke manieren helpen om elkaar te steunen en weer te begrijpen en om samen weer momenten van plezier te hebben.

Ouderbegeleiding

De ouders van kinderen die bij Mentaal Beter in behandeling zijn, kunnen ouderbegeleiding krijgen. Ouderbegeleiding geeft support aan ouders van kinderen en jongeren bij (milde) opvoedingsproblemen. Ouders leren omgaan met hun kind, zodat de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijkkan verlopen.

Alsje nog niet in behandeling bent bij Mentaal Beter dan kun je je, met een verwijzing van de huisarts, bij een vestiging bij jou in de buurt aanmelden.

Bij Mentaal Beter kunnen broertjes en zusjes terecht bij de brusjes-groepstherapie.

Als de ouderbegeleiding onderdeel is van de behandeling, is het wel verzekerde zorg.