Het zorgaanbod van Mentaal Beter

Het merendeel van deze behandelingen wordt op iedere vestiging aangeboden, het aanbod kan echter per vestiging verschillen. Zoek een praktijk bij u in de buurt.

Alvorens wij een keuze maken welke behandeling het beste ingezet kan worden om de klachten van uw kind te verminderen, wordt eerst de hulpvraag, specifieke problematiek en de (gezins)situatie geanalyseerd. Voordat wij de behandeling starten, wordt de procedure, de behandeling en het beoogde resultaat met u en uw kind of jongere besproken. Bij minderjarigen doen we dit altijd in overleg met de ouders, tenzij anders is afgesproken. Zodoende weet iedereen wat er van het behandeltraject verwacht mag worden. 

Lees ook: wat doet de kinderpsycholoog?

Behandelplan

Bij Mentaal Beter volgt het kind of jongere meestal een geprotocolleerde behandeling met een vaste opbouw. Er wordt gestart met een intakegesprek. Tijdens één of meerdere gesprekken willen wij een goed beeld vormen van de klachten en levensgeschiedenis van de cliënt. Soms is aanvullend psychologisch of psychiatrisch onderzoek nodig om tot een zorgvuldige diagnose en behandeladvies te komen. Na het adviesgesprek stellen wij een schriftelijk behandelplan op waar de diagnose, behandelvorm, werkwijze, doelen en duur van de behandeling in komen te staan. Vervolgens volgen er meerdere behandelafspraken, tussentijdse evaluaties en een eindgesprek.

Lees ook: Hoe verloopt een behandeling bij Mentaal Beter?

Het aandeel van de cliënt, ouders/verzorgers in de behandeling

Wij vragen de actieve bijdrage van de kind/jongere en de ouders/verzorgers (het systeem) in het herstelproces. De behandelaar van Mentaal Beter bespreekt en stemt met de cliënt en de ouders/verzorgers af wat deze zelf kan doen aan het herstel. Ook vragen wij om mee te werken aan het meten van de vooruitgang. Wij verzoeken dan om vragenlijsten in te vullen waaronder de Routine Outcome Measurement (ROM) begin- en eindmeting. Dit geeft het kind/jongere en het systeem en de behandelaar inzicht in de ontwikkeling van het herstel en de afname van de klachten. Mentaal Beter hecht grote waarde aan het meetbaar maken van de resultaten en wij nemen dan ook minimaal twee keer tijdens de behandeling deze vragenlijst af, maar mogelijk vaker.

Kwaliteitszekerheid

Mentaal Beter haalt goede behandelresultaten en hoge cliënttevredenheidscijfers, zo blijkt uit de onafhankelijke vergelijking tussen verschillende hulpverleningsinstanties. Onze behandelmethoden en psychologische testen zijn wetenschappelijk onderbouwd. De persoonlijke behandeling wordt goed bekeken en geëvalueerd door onze behandelaren. Mentaal Beter blijft werken aan het verbeteren van de kwaliteit en daarom vragen wij aan het einde van de behandeling hoe tevreden de cliënt was en wat er beter kan. Daar gebruiken we de landelijke cliënttevredenheidsvragenlijst voor. De zogenaamde Customer Quality index (CQi).

Documenten 

U kunt hier documenten downloaden die tijdens de behandeling ook worden meegegeven:

Online therapie vanaf 16 jaar

Als de situatie en de leeftijd het toelaat, kan er gekozen worden om een online behandeling te starten, e-Health noemen we dat. Mentaal Beter kent twee soorten e-Health behandelingen: Kleur je Leven voor het verminderen van depressieve klachten en Fear Fighter om angsten te overwinnen. Of we een face-to-face behandeltraject, een online therapie of een mix hiervan starten wordt in overleg met u bepaald. Of de behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar is afhankelijk van leeftijd en soort behandeling. Kijk bij vergoedingen voor meer informatie. 

Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie