Online aanmelden voor psychologische behandeling voor kind en jeugd bij Mentaal Beter.

Online aanmelden

Aanmelden kinderen / jongeren

Aanmelden voor een behandeling kan zowel telefonisch als online. Telefonisch aanmelden kan bij één van onze medewerkers van het Planbureau. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur op nummer 088 010 4480. Dit gesprek duurt ongeveer 5 minuten. Tijdens dit gesprek vragen wij de NAW-gegevens, BSN nummer- en polisnummer van de zorgverzekering. Om online aan te melden: klik op 'Bel mij voor een afspraak.' Een medewerker van het Planbureau neemt vervolgens op de aangegeven tijd contact op.

 

Toestemming ouders

Voor een aanmelding van een kind tot 16 jaar is het noodzakelijk dat beiden gezaghebbende ouders toestemming geven. Indien ouders gescheiden zijn en wél beiden het ouderlijk gezag over hun kind hebben zal schriftelijke toestemming van beiden ouders gevraagd worden. Wanneer één van de ouders het kind aanmeldt, dient de andere ouder hiervoor ook toestemming te geven. Deze andere ouder heeft immers ook recht op informatie over de behandeling.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben recht op geheimhouding. Enkel wanneer dit in het belang van het kind is, zal de psycholoog deze geheimhouding (na overleg met het kind) doorbreken.

Jongeren vanaf 16 jaar mogen zichzelf aanmelden voor psychologische hulpverlening. Ook zij hebben recht op geheimhouding. Hier geldt hetzelfde als hierboven: alleen indien de psycholoog dit noodzakelijk acht zal deze, na overleg met de jongere, in het belang van de jongere de geheimhouding kunnen doorbreken.

Onze psychologen streven er overigens wel naar om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling van hun kind.


Voor een behandeling bij Mentaal Beter is een verwijsbrief van uw huisarts meestal noodzakelijk. Dat geldt in ieder geval voor geestelijke zorg welke binnen het basispakket valt.  

Verwijsbrief

Het kan voorkomen dat de gemeente, huisarts of wijkteam u een verwijsbrief voor uw kind meegeeft. U kunt de verwijsbrief op de volgende manieren toesturen aan het Planbureau van Mentaal Beter:

Contactgegevens Planbureau

Planbureau Mentaal Beter
E-mail: planbureau@mentaalbeter.nl
Telefoonnummer: 088 010 44 80
Fax nummer: 088 010 44 35 


Spoedgeval?

Onze praktijk heeft geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst. Indien er sprake is van een spoedgeval, neem dan zo snel mogelijk contact op met de (dienstdoende) huisarts.
Bel mij voor een afspraak