Online aanmelden

Aanmelden kinderen / jongeren

Aanmelden voor een behandeling kan zowel telefonisch als online.

Verwijsbrief

Wij kunnen pas met uw aanmelding aan de slag als wij een geldige verwijsbrief hebben ontvangen. De verwijzing kan gedaan worden door de huisarts, het wijkteam of de gemeente. Soms ontvangt Mentaal Beter deze rechtstreeks van de verwijzer. Ook kan het voorkomen dat u de verwijsbrief voor uw kind meekrijgt van de verwijzer. 

U kunt de verwijsbrief dan als volgt versturen:

  • Per mail naar verwijsbrief@mentaalbeter.nl. Dit kan op twee manieren:
    1. door uw (digitale) verwijsbrief door te sturen;
    2. door een foto van uw verwijsbrief te maken met uw smartphone en deze door te sturen.
  • Per fax naar faxnummer 088 010 4435

Lees hier meer over aan welke criteria een correcte verwijsbrief moet voldoen. 

Telefonisch aanmelden

Telefonisch aanmelden kan bij één van onze medewerkers van het Planbureau. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur op nummer 088 010 4480. Dit gesprek duurt ongeveer 5 minuten. Tijdens dit gesprek vragen wij naar het Burger Service Nummer (BSN) van uw kind en polisnummer van de zorgverzekering. Zorg ervoor dat u deze gegevens bij de hand heeft voordat u contact opneemt. Op deze manier kunnen wij u sneller helpen.

U kunt het BSN vinden in het paspoort of op het identiteitsbewijs. Het polisnummer kunt u vinden op uw zorgverzekeringspasje of op de polis van uw zorgverzekeraar.

Let op! Ook bij telefonische aanmelding hebben wij een geldige verwijsbrief nodig.

Online aanmelden

Online aanmelden kan door op de knop 'Bel mij voor een afspraak’ te klikken. U kunt hier uw voorkeur aangeven op welk moment van de week u door ons gebeld wilt worden. U wordt uiterlijk binnen 4 werkdagen gebeld (ook wanneer u geen voorkeur opgeeft).

Toestemming ouders

Voor een aanmelding van een kind tot 16 jaar is het noodzakelijk dat beide gezaghebbende ouders toestemming geven. Indien ouders gescheiden zijn en wél beiden het ouderlijk gezag over het kind hebben zal schriftelijke toestemming van beide ouders gevraagd worden. Wanneer één van de ouders het kind aanmeldt, dient de andere ouder hiervoor ook toestemming te geven. Deze heeft immers ook recht op informatie over de behandeling.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben recht op geheimhouding van de psycholoog. Alleen wanneer dit in het belang van het kind is, zal de psycholoog deze geheimhouding (na overleg met het kind) doorbreken.

Jongeren vanaf 16 jaar mogen zichzelf aanmelden voor psychologische hulpverlening. Ook zij hebben recht op geheimhouding. Hier geldt ook: alleen indien de psycholoog dit noodzakelijk acht zal deze, na overleg met de jongere, in zijn of haar belang de geheimhouding doorbreken.

Onze psychologen streven ernaar om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling van hun kind.

Contactgegevens Planbureau

Planbureau Mentaal Beter
E-mail: planbureau@mentaalbeter.nl
Telefoonnummer: 088 010 44 80
Fax nummer: 088 010 44 35

Bel mij voor een afspraak