Autisme bij kind en jeugd

Autisme kind - klassiek autisme, asperger, PDD NOSWat is een autismespectrumstoornis?

Autisme is een stoornis die zich niet makkelijk laat omschrijven. Autisme kan op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uiting komen. Om deze reden wordt vaak gesproken van autismespectrumstoornis (ASS). De symptomen van autisme verschillen in ernst en mate van ontwikkeling, dit is de reden waarom er gebruik wordt van het woord spectrum. Bij Autisme is er een afwijking te zien in de sociale communicatie en wordt er herhalingsgedrag te zien. Lees meer over de kenmerken van autisme.

Toelichting: Sinds de overgang naar de DSM-5, het diagnostisch handboek voor de psychologie, zijn er geen verschillende vormen van Autisme meer opgenomen. Er wordt nu alleen nog gesproken van een autismespectrumstoornis (ASS) als overkoepelende term. De hieronder besproken vormen van Autisme kunnen volgens de nieuwe diagnosestelling niet meer worden gesteld. Omdat de onderstaande vormen van Autisme voorheen wel konden worden vastgesteld en nog steeds in de volksmond gebruikt worden, besteden we hier aandacht aan deze vormen van autisme.

Klassiek autisme

Klassiek autisme is de meest ernstige variant. Uw kind heeft vaak veel moeite met communiceren, kan agressief of hyperactief zijn. Vertoont vaak dwangmatig gedrag (iets moet altijd op een bepaalde manier gebeuren of heeft tics). Daarnaast kan hij/zij zich regelmatig somber voelen en last van slaapproblemen hebben. Ook kan er sprake zijn van epilepsie of een verstandelijke beperking. 

Asperger

Asperger lijkt wat betreft sociale problemen en problemen in de communicatie op klassiek autisme. Het verschil is dat uw kind goed kan praten en leren, maar wel moeite heeft om taal te begrijpen en te begrijpen wat andere mensen denken en voelen. Daarnaast kan uw kind vaak de neiging hebben om veel te praten. Vaak is er sprake van meer fantasie en een grotere behoefte aan vriendschappen en relaties dan kinderen met klassiek autisme.

PDD-NOS

Een kind met PDD-NOS heeft last van sociale en communicatieve problemen zoals bij autisme, maar in onvoldoende mate om strikt aan de criteria van de diagnose autisme te voldoen. Men spreekt daarom ook wel van aan 'autisme verwante problematiek' of gebruikt de term PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified). Het gaat om een 'restcategorie' waarvoor eenduidige en positief geformuleerde criteria ontbreken. Uw kind heeft vaak moeite om zich op anderen te richten en heeft een duidelijke achterstand of beperking in de sociale omgang. Dat is vooral terug te zien in de manier van communiceren met anderen.

Kinderen met PDD-NOS kunnen opvallen door:

 • weinig begrip en gebruik van non-verbale signalen (vermijden van oogcontact, gelaatsexpressie, lichaamshouding)
 • het niet of nauwelijks leren van sociale ervaringen;het ontbreken van wederkerigheid in het contact
 • een eenzame, gesloten indruk te maken;zich angstig te tonen voor veranderingen
 • fanatiek vast te houden aan bepaalde routines
 • zich koppig en driftig te uiten (ingegeven door angst)
 • eenzijdige belangstelling te tonen
 • rigide en dwangmatige gedragspatronen te ontwikkelen
 • overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels
 • trage taalontwikkeling;eigenaardig ouwelijk taalgebruik
 • taal in alle gevallen letterlijk te nemen
 • onhandige, stijve motoriek
 • onhandig en angstig gedrag in sociale situaties
Meer over PDD-NOS.

McDD

McDD staat voor Multiple complex Developmental Disorders. Dit is een ontwikkelingsstoornis waarbij uw kind moeite heeft zijn/haar emoties in toom te houden, moeite heeft met het verschil tussen fantasie en werkelijkheid en zich niet kan verplaatsen in anderen.
Lees hier meer over McDD.

Stoornis van Rett

De stoornis van Rett, die vrijwel uitsluitend bij meisjes voorkomt, wordt zichtbaar 6 tot 18 maanden na de geboorte. Daarna verliest uw kind taal- en handfuncties en treden karakteristieke handbewegingen op (onder andere wringen of wassen) in combinatie met sociale en communicatieve stoornissen.
Lees hier meer informatie over de Stoornis van Rett.

Desintegratieve stoornis

Als uw kind een desïntegratieve stoornis heeft, is er een periode van normale ontwikkeling tot tenminste twee jaar. Daarna verliest uw kind een groot deel van zijn/haar vaardigheden en ontstaan problemen die vergelijkbaar zijn met die van kinderen met autisme. De stoornis van Rett en de desïntegratieve stoornis zijn zeer zeldzaam.

Wat kan Mentaal Beter voor u betekenen op het gebied van autisme?

Naast het doen van onderzoek, richten wij ons bij de behandeling van autisme op voorlichting (psycho-educatie), ondersteuning aan ouders en kinderen en eventuele sociale vaardigheidstraining. Wij bieden geen langdurige begeleiding. Lees hier meer over de behandeling van autisme.

Lees ook: Wat doet een psychiater?

Online Aanmelden Kind & Jeugd
Online test: Heeft mijn kind autisme?
Online game KickAss wordt onderdeel van de autisme behandeling

autisme game voor jongeren

Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken