Kinderen en jongeren met ADHD

ADHD kind - hyperactiviteit - concentratieproblemenWat is ADHD / ADD?

ADHD is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis en staat voor Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, wat aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit betekent. Uw kind kan heel druk zijn of kan de aandacht er niet bij houden. In sommige gevallen overheerst het gebrek aan concentratie en rust. Het gaat dan om ernstige klachten die niet passen bij de leeftijd en ontwikkeling.

Lees hier meer over ADD (Attention Deficit Disorder)

Verschillende types ADHD

Overwegend hyperactieve/impulsieve type
Niet de aandachtsproblemen, maar het hyperactieve en impulsieve gedrag staat op de voorgrond. Gedragsproblemen gaan vaak hand in hand met dit type ADHD. Spanning of sensatie nodig hebben om zich beter te voelen worden vaak genoemd.

Overwegend onoplettendheid type
Aandachtsproblemen met dromerigheid, traagheid en twijfelzucht staan vaak op de voorgrond. Vaak is er sprake van perfectionisme, faalangst en paniekgevoel bij gebrek aan overzicht.

Gecombineerde type
Bij deze kinderen of jongeren is sprake van zowel hyperactiviteit, aandachtsproblemen als impulsief gedrag. In de volwassenheid hoeft de hyperactiviteit niet meer op de voorgrond te staan, maar is er wel sprake van voortdurende innerlijke onrust of gejaagdheid.

Ander gespecificeerde aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis 
Bij deze kinderen of jongeren is sprake van klachten zoals hyperactiviteit, aandachtsproblemen en impulsief gedrag. Echter voldoen deze niet geheel aan de hierboven beschreven typen stoornissen. Er is bij deze kinderen of jongeren wel sprake van ernstige beperkingen in het functioneren op school, thuis of sociaal.

Oorzaken

Hoe ADHD precies ontstaat, is niet bekend. Erfelijkheid speelt een grote rol. De opvoeding en de omgeving hebben echter geen grote invloed op het ontstaan van ADHD. Helaas zijn er veel vooroordelen rond ADHD. Zo denken mensen vaak dat ADHD een modeverschijnsel is of het gevolg van slecht ouderschap. Lees hier meer over de oorzaken van ADHD.

Kenmerken ADHD

ADHD kunt u herkennen aan bepaalde symptomen. Deze symptomen zijn te verdelen in drie hoofdgroepen:

  • Aandachts- en concentratieproblemen
  • Impulsiviteit en hyperactiviteit
  • Aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit komen tegelijkertijd voor
Als uw kind ADHD heeft, dan is de intensiteit van de bovengenoemde kenmerken van ADHD hoger dan gemiddeld. Dit betekent dat uw kind beperkt wordt in zijn/haar dagelijks functioneren en dat het gezin en de nabije omgeving hier ook last van ondervindt. 

Gevolgen van ADHD

ADHD kan voor diverse problemen zorgen bij uw kind. Dit kunnen leer- en gedragsproblemen zijn. Op school kan uw kind tijdens de lessen sneller afgeleid zijn en zijn/haar concentratie verliezen. Hierdoor kunnen de prestaties op school afnemen. Naast mindere schoolprestaties kunnen ook andere gevolgen optreden. Lees hier meer over de gevolgen van ADHD.

Diagnose en behandeling

Om ADHD bij uw kind vast te stellen gebruikt de behandelaar meerdere invalshoeken. Daarbij zijn de mening van de ouder(s) en de leerkracht van groot belang. De behandelaar geeft uw kind ook de ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen. Hij zal doorvragen op bepaalde aspecten, uw kind observeren en eventueel gebruik maken van een meetinstrument (bijvoorbeeld een vragenlijst). In sommige gevallen wordt de diagnose gesteld door een multidisciplinair diagnoseteam. Dit wil zeggen dat verschillende behandelaren samen overleggen en tot een diagnose komen. Kijk hier voor meer informatie over de diagnose en behandeling van ADHD.

Lees ook: Wat doet een psycholoog?

Online Aanmelden Kind & Jeugd
Test: Heeft mijn kind ADHD?
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken