Kwaliteit van zorg

Mentaal Beter is een organisatie waarin kwaliteit, professionaliteit en betrokkenheid de basis vormen van de zorgdienstverlening. Wij hebben een heldere visie op kwaliteit. Het kwaliteitssysteem is geëvalueerd door Lloyds Register Quality Assurance en goed gekeurd volgens de norm ISO Healthcare. De Europese Norm (EN) 15224 is een aanvulling op ISO 9001, speciaal voor zorg en welzijn. De norm is daarom ook wel bekend als ISO Healthcare of ISO voor de zorg.

Mentaal Beter is in het bezit van het keurmerk Basis GGZ van stichting Kwaliteit in Basis GGZ.

Actief kwaliteitszorgsysteem

Mentaal Beter streeft er dan ook naar de kwaliteit van de dienstverlening continu te verbeteren middels een actief kwaliteitszorgsysteem. Het leveren van hoogwaardige kwaliteit gaat gepaard met het borgen van het proces van dienstverlening. Hiertoe hanteert Mentaal Beter een beheerst kwaliteitssysteem. Behandelingen zijn gebaseerd op zorgpaden die afgeleid zijn van de diverse multidisciplinaire richtlijnen.

Samenwerking met partners

Mentaal Beter is een landelijk netwerk van lokale vestigingen, waarbij op lokaal of regionaal niveau samenwerking en andere afspraken bestaan voor het goed functioneren van verticale of horizontale ketenzorg. Zo is het af- of opschalen naar zorg door andere partijen in de keten steeds afdoende georganiseerd, waarbij cliënten passend zullen worden ondersteund en overgedragen. Iedere vestiging heeft lokale of regionale samenwerking met huisartsen, POH-ggz'ers, crisisdiensten en instellingen met beddencapaciteit. U kunt ons kwaliteitsstatuut raadplegen voor informatie over o.a. de informatie-uitwisseling die plaatsvindt tussen Mentaal Beter en haar partners.

Cliënttevredenheid als graadmeter voor kwaliteit

Cliënttevredenheid wordt geregeld gemeten via een cliëntervarings- en tevredenheidsonderzoek (CQi). Daarnaast hebben cliënten de mogelijkheid om hun ervaring bij Mentaal Beter achter te laten op ZorgkaartNederland.nl.

Beschikbaarheid van zorg

Mentaal Beter biedt diverse behandelingen aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. Vanaf het moment van inschrijving legt een cliënt een zogenaamde 'patient journey' af. Hoe dit er precies uitziet wordt uitgebreid uitgelegd in ons kwaliteitsstatuut. In sommige gevallen kan het voorkomen dat Mentaal Beter niet de juiste zorg kan bieden, bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is of de cliënt bepaald gedrag vertoont. Om deze redenen hanteren wij transparante uitsluitingscriteria

Via onderstaande pagina’s krijgt u meer informatie over de kwaliteit bij Mentaal Beter:

Vragen over Mentaal Beter