Deskundigheid Mentaal Beter Professionals

Wij kunnen de kwaliteit van onze producten en diensten waarborgen omdat wij uitsluitend met hoogopgeleide professionals werken. Onze professionals staan geregistreerd in de voor hun beroepsgroep van toepassing zijnde registers.

Opleidingsplan

Mentaal Beter Professionals werken volgens de richtlijnen van het kwaliteitssysteem en de wettelijke standaarden en protocollen. Bij het bieden van kwaliteitswaarborgen hoort een gedegen opleiding; enerzijds geborgd binnen state of the art theoretisch onderwijs en anderzijds door een optimale praktijksituatie. Mentaal Beter wil een kader bieden waarbinnen psychologen hun professionaliteit verder kunnen ontwikkelen. Dit kader wordt geboden door het opleidingsplan, de criteria en desiderata behorende bij de visitatie van de opleidingspraktijken alsmede de samenwerkingsovereenkomst tussen Mentaal Beter en de opleidingspraktijken, waarbij Mentaal Beter garant staat voor de opleidingsplaats. Daarnaast toetsen onze professionals elkaar onderling en worden ze voortdurend bijgeschoold.

Kwaliteitsnormen en audits

Periodiek worden intern toetsingen uitgevoerd. Middels een steekproef wordt getoetst of de kwaliteit voldoet aan de gestelde norm. Daarnaast vinden interne en externe audits plaats. Ook vinden tevredenheidsonderzoeken voor medewerkers plaats. Routine Outcome Measurement (ROM)en Customer Quality (CQIndex) worden nagenoeg per behandeling gemeten.

Over Mentaal Beter Professionals
De deskundighied van Mentaal Beter Professionals