CZ Persoonlijkheidsstoornissen

CZ Persoonlijkheidsstoornissen

Mentaal Beter scoort ‘goede zorg’ bij de selectieve inkoop van Persoonlijkheidsstoornissen van CZ Zorgverzekeraar. CZ sluit voor 2015 en 2016 voor behandeling van persoonlijkheidsstoornissen alleen nog contracten met zorgverleners die voldoen aan de kwaliteitseisen die CZ na overleg met de patiëntenvereniging en experts stelt.

Mentaal Beter voldoet aan die kwaliteitseisen en is daarom hiervoor gecontracteerd.

Kwaliteitseisen van CZ:

  • Aanwezigheid van een zorgplan waarin concrete doelen zijn vastgelegd. Het plan is met de patiënt opgesteld en wordt regelmatig geëvalueerd.
  • Aanwezigheid van een zorgprogramma voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Daarin staan afspraken tussen behandelaars over welke zorg zij het beste vinden voor hun cliënten. En hoe ze die willen leveren.
  • De hoofdbehandelaar van een cliënt met een persoonlijkheidsstoornis moet een psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut zijn.
  • Aanwezigheid van een multidisciplinair behandelteam en multidisciplinaire cliënt bespreking; het team van specialisten komt periodiek bij elkaar om alle patiënten met ernstige eet- of persoonlijkheidsstoornissen te bespreken.
Vragen over Mentaal Beter