Wachttijden bij Mentaal Beter

Mentaal Beter streeft ernaar om cliënten met een hulpvraag zo snel mogelijk van dienst te zijn. We houden daarbij zo veel mogelijk rekening met de agenda van de cliënt. Aangezien er veel vraag is naar onze expertise, kan het voorkomen dat er bij enkele vestigingen sprake is van een (korte) wachttijd.We doen er alles aan om deze wachttijd zoveel mogelijk te beperken. 

Er wordt bij wachttijden onderscheid gemaakt tussen de ‘aanmeldingswachttijd’ en de ‘behandelingswachttijd’:

  • Aanmeldingswachttijd: aantal weken tussen de aanmelding bij Mentaal Beter en het eerste (intake)gesprek. 
    De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het moment dat een cliënt (of verwijzer) een aanmelding doet doormiddel van de verwijzing door te sturen naar Mentaal Beter.

  • Behandelingswachttijd: het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.
    De behandelingswachttijd is aantal weken tussen de intake (moment van eerste zorgcontact, tevens eindpunt aanmeldingswachttijd) en de start van de behandeling. 

Gemiddelde wachttijd

Mentaal Beter hanteert de landelijke vastgestelde normen, de zogenoemde treeknormen, die beschrijven wat maximaal aanvaardbare wachttijden zijn voor de geestelijke gezondheidszorg. De gemiddelde actuele wachttijd bij Mentaal Beter (alle vestigingen) vindt u in onderstaande tabel.

 


Gemiddelde aanmeldingswachttijd [2]
(aanmelding tot intake - W1)

Gemiddelde behandelingswachttijd [2]
(intake tot start behandeling - W2 + W3)

Kind en Jeugd

3-4 weken

5 weken

Volwassenen

6 weken

2 weken

Treeknorm[1]

4 weken

10 weken[1] Marktscan GGZ 2015: Treeknormen aanmeldingswachttijd en behandelingswachttijd.

[2] De wachttijden zijn afgerond naar hele weken door naar boven af te ronden

Wachttijden per hoofddiagnosegroepen: kind en jeugd en volwassen ggz.

Er is momenteel geen onderscheid in wachttijden per (hoofd)diagnose(groep) of productgroep. De genoemde wachttijden gelden daarom voor alle diagnosegroepen welke Mentaal Beter behandelt in zowel de generalistische basis ggz als de specialistische ggz, waaronder angststoornissen, posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressieve stoornissen, aandachtstekort en gedragsstoornissen/ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, autismespectrumstoornissen/pervasieve stoornissen, somatoforme stoornissen, behandeling kort, overige stoornissen in de kindertijd, restgroep diagnoses en diagnostiek.

Wachttijden per zorgverzekeraar volwassen ggz

Er is momenteel geen onderscheid in wachttijden per zorgverzekeraar. De wachttijd is dus niet afhankelijk van waar de cliënt verzekerd is.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Wachttijden per vestiging

U vindt de wachttijd op de vestigingspagina. Via onderstaande zoekmachine vind u een praktijk bij u in de buurt.

Vind een praktijk bij u in de buurt
v
v
Toon praktijken
Stel hier uw vraag

Mentaal Beter praktijken