Cliëntenraad

Naast het evalueren en bijsturen naar aanleiding van de resultaatmetingen willen we ook een stap verder gaan en proactief de zorg verbeteren in directe dialoog met u. Over uw ervaringen, over de toekomst en het beleid dat we graag in samenspraak met u willen ontwikkelen. Hebt u vanuit uw eigen ervaring met Mentaal Beter interesse in een actieve bijdrage aan verbetering van de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland? Wellicht vindt u het dan interessant om deel te nemen aan onze cliëntenraad.


Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit cliënten of ex-cliënten van Mentaal Beter. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en praat mee en adviseert over de organisatie, de kwaliteit van de zorg en het beleid. De ggz is erg in beweging, waarbij er tal van kansen zijn om de zorg te verbeteren én om de waarde van kwalitatief goede psychische behandeling te laten zien.


De onderwerpen

Een aantal keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats. Tijdens de bijeenkomsten bespreken de leden van de verschillende raden aan de hand van een aantal onderwerpen de kwaliteit van de zorgverlening van Mentaal Beter. Hieronder volgt een greep uit de onderwerpen die besproken worden in de cliëntenraad:

  • Informatievoorziening
  • e-Health
  • Bejegening door de behandelaar
  • Resultaat van de behandeling
  • Ketensamenwerking in de regio

Uiteraard worden ook onderwerpen besproken die door de deelnemers als belangrijk worden ervaren.

Deelnemen aan de cliëntenraad

Mentaal Beter is continu op zoek naar personen die graag willen deelnemen aan de cliëntenraad. Heeft u interesse? Klik hier voor meer informatie.
Profielschets cliëntenraad
Mentaal Beter
Interesse in de cliëntenraad?
Klik hier