Voor Gemeenten

Mentaal Beter

Mentaal Beter is een landelijk netwerk van(GZ)-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Wij zijn een curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) aanbieder, werkzaam in zowel degeneralistische basis ggz (gb-ggz) als de specialistische ggz (s-ggz). MentaalBeter richt zich op kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen.

Ontwikkelingen

Vanaf 2015 worden gemeentenverantwoordelijk voor integrale ondersteuning aan kwetsbare burgers. Het ideedaarachter is dat de gemeente dicht bij de burger staat en zijn sociale enmaatschappelijke omgeving het beste kent.  Vanaf 2015 zal de contracteringvan jeugd-ggz door de gemeenten worden ingevoerd, in het kader van de Jeugdwet.

Mentaal Beter en Gemeenten

Een groot gedeelte van de behandelingen van MentaalBeter heeft betrekking op kinderen en adolescenten. Vanaf 2015 zal MentaalBeter met gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken over het zorgaanbod.Aangezien Mentaal Beter praktijken heeft door heel Nederland, komenverschillende gemeenten in aanmerking om zorg bij Mentaal Beter tecontracteren.

Samenwerken met Mentaal Beter

Gemeenten die interesse hebbenin samenwerken of het maken van contractafspraken met Mentaal Beter kunnencontact opnemen met het planbureau:

Telefoonnummer: 088-010 44 80
E-mailadres: contactteam@mentaalbeter.nl

De GHOR regio’s waarin Mentaal Beter samenwerkingsafsprakenzoekt met gemeenten zijn:


 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • IJssel-Vecht
 • Noord-en Oost-Gelderland
 • Gelderland Midden
 • Gelderland-Zuid
 • Utrecht
 • Noord-Holland Noord
 • Amsterdam-Amstelland
 • Zaanstraa-Waterland
 • Kennemerland
 • Gooi en Vechtstreek
 • Haaglanden
 • Hollands-Midden
 • Rotterdam-Rijnmond
 • Zuid-Holland Zuid
 • Zeeland
 • Midden- en West-Brabant
 • Brabant-Noord
 • Zuidoost-Brabant
 • Flevoland

Contactformulier Mentaal Beter