Voor ggz aanbieders

Mentaal Beter is een landelijk netwerk van(GZ)-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Mentaal Beter heeftzowel eigen vestigingen als ook professionals die werken vanuit een eigenpraktijk in een franchiseformule.

Franchise praktijken

Veel professionals werken vanuiteen eigen praktijk, aangesloten bij het Mentaal Beter netwerk. Deadministratieve afhandeling van de zorg wordt voor de professional door MentaalBeter geregeld. Hierbij kan gedacht worden aan onder meer:

  • Zorgcontractering
  • Inrichting kwaliteitsmanagementsystemen
  • Organiseren en aanbieden van opleidingen
  • ICT-ondersteuning
  • Zorgdeclaratie
  • DBC/Prestatie- expertise
  • Beleidsvoering n.a.v. wet- en regelgeving
  • Marketing
  • Monitoring
  • Klachtenafhandeling
Zo kan de behandelaar zichvolledig richten op de behandeling van de cliënt.


Aansluiten bij Mentaal Beter

Indien u werkzaam bent in de generalistische basis ggz(gb-ggz) of specialistische ggz (s-ggz) en beschikt over eigen contracten metzorgverzekeraars, kunt u overwegen zich aan te sluiten bij Mentaal Beter. In principe gaat Mentaal Beter alleen in gesprek met geïnteresseerde groepspraktijken van meer dan 3 FTE waarvan er reeds sprake is van contracten met zorgverzekeraars/gemeenten en minimaal 150 cliënten per jaar behandelen.

U kunt voor meer informatie contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Contactgegevens

Contactpersoon: Suzanne Klaver
E-mailadres: info@mentaalbeter.nl