Wijkteams

Transitie en transformatie Jeugd GGZ

Mentaal Beter omarmt de ontwikkeling van wijkteams om daarmee de zorg multidisciplinair, in combinatie met andere zorgdomeinen, integraal te benaderen. Zorg, waaronder jeugd ggz, is dan optimaal toegankelijk en vindt plaats dicht bij het sociale netwerk, in de directe leefomgeving, in de wijk. Mentaal Beter profileert zich als een moderne, innovatieve en proactieve aanbieder van jeugd ggz en ziet zichzelf daarbij als belangrijke partner van gemeentes en (sociale) wijkteams in de transitie en transformatie van de zorg aan kinderen, jongeren en gezinnen. Mentaal Beter heeft al enige jaren meegewerkt aan de beweging “naar voren” en ziet in het kader van de transitie jeugdzorg kansen om de zorg verder te verbeteren in termen van effectiviteit, kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid. Graag gaan wij met u in gesprek hoe wij gezamenlijk aan deze doelstelling kunnen werken.

Consultatie, advies en diagnostiek

Op basis van een verzoek van de wijkteams, kan bij een onduidelijke of complexe hulpvraag consultatie, advies en diagnostiek plaatsvinden. Vanuit de specialistische ggz heeft Mentaal Beter reeds veel ervaring opgedaan in het werken binnen een multidisciplinair overleg (MDO). Mentaal Beter kan, naar gelang van de behoefte van de regionale infrastructuur verschillende ggz professionals leveren. 

Contactpersonen per regio

Mentaal Beter biedt ook behandelaren aan, om in de wijkteams jeugd ggz te leveren. Mentaal Beter heeft per gemeente regio contactpersonen aangesteld waarmee u contact kunt opnemen via volgend telefoonnummer:
088 010 4480.

GemeenteRegio

Contactpersoon Mentaal Beter

Vestiging

Haarlemmermeer

Lot van Os

Mentaal Beter Hoofddorp

Midden en Zuid Kennemerland

Lot van Os

MentaalBeter IJmuiden

West-Brabant- West

Monique Hense

Mentaal Beter Bergen op Zoom & Roosendaal

Zeeland

SaraDebruyne

MentaalBeter Zeeuws-Vlaanderen

Rijnmond

Petra Reijn

Mentaal Beter Rotterdam

Midden-Brabant / Hart van Brabant 

Els van der Vlist 

Mentaal Beter Tilburg