Verwijzen naar Mentaal Beter

Verwijsbrief GGZ

Indien u een patiënt/cliënt wilt doorverwijzen naar Mentaal Beter, heeft Mentaal Beter een geldige verwijsbrief nodig. Dit geldt in ieder geval voor zorg welke valt in het Basispakket van de Zorgverzekeringswet. Aan een verwijsbrief hangen verschillende voorwaarden, op basis van NZa wet- en regelgeving, contracten met zorgverzekeraars, polisvoorwaarden en richtlijnen. In 2014 gelden nieuwe voorwaarden aan de verwijsbrief, door de nieuwe inrichting van de ggz.

Inhoud verwijsbrief

Om er zeker van te zijn dat uw verwijsbrief voldoet aan alle voorwaarden, kunt u gebruik maken van het invulformat van Mentaal Beter. Dit format kunt u als bijlage samen met uw gebruikelijke verwijzing meesturen naar Mentaal Beter.
Let op: in alle gevallen dient de verwijsbrief (digitaal) ondertekend te zijn.

Manieren van verwijzen

U kunt op 5 manieren verwijzen naar Mentaal Beter
  • U stuurt de verwijzing via Zorgmail
  • U scant uw verwijzing in en stuurt deze per e-mail
  • U stuurt uw verwijzing per fax
  • U geeft uw verwijzing mee aan de cliënt. De cliënt dient deze verwijzing zelf te overhandigen vóór de eerste afspraak bij Mentaal Beter
  • U stuurt de verwijzing via de ZorgDomein verwijsapplicatie

Wie mag verwijzen?

De huisarts is als poortwachter in alle gevallen gemachtigd om te verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Specialistische GGZ (S-GGZ). Van sommige zorgverzekeraars mogen ook andere beroepsbeoefenaren verwijzen naar Mentaal Beter, zoals een bedrijfsarts of medisch specialist (voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar).

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Mentaal Beter heeft contracten afgesloten met bijna alle zorgverzekeraars. Het kan voorkomen dat zorgverzekeraars bij de patiënt/cliënt aangeven dat er geen contract is met Mentaal Beter. Dit is vaak onjuist, aangezien Mentaal Beter verschillende vestigingen heeft die niet altijd in het systeem van de zorgverzekeraar staan.

Contactgegevens Planbureau Mentaal Beter

Mentaal Beter. T.b.v. Planbureau
Fax: 088 010 44 35 
Tel: 088 010 4480
Neem contact op met Mentaal Beter
Verwijshulp. Bijlage bij verwijsbrief GGZ Mentaal Beter (PDF)
Verwijshulp. Bijlage bij verwijsbrief GGZ Mentaal Beter (Word)
Verwijshulp. Complete verwijzing GGZ Mentaal Beter (PDF)
Verwijshulp. Complete verwijzing GGZ Mentaal Beter (Word)