POH-ggz dienstverlening

POH-ggz dienstverlening

Als huisarts verwijst u uw patiënten naar de juiste zorg. U kunt verwijzen naar de generalistische basis ggz (gbggz of de specialistische ggz (sggz). Ook het is mogelijk dat huisartsenzorg of zelfzorg gepast is. Voor een juiste verwijzing kunt u ondersteuning nodig hebben van een POH-ggz. Direct en betrouwbaar advies moet onafhankelijk zijn van de beschikbare uren van uw (parttime) POH-ggz op uw praktijk, de hoge kosten verbonden aan het kennis- en opleidingsniveau van een eigen POH-ggz en/of de investering benodigd voor het in dienst nemen van een eigen (fulltime) praktijkondersteuner.

Om direct een betrouwbaar advies in te winnen bij een POH-ggz, kunt u te allen tijde de casus van uw patiënt voorleggen aan een POH-ggz-er van Mentaal Beter. De POH-ggz kan flexibel door u ingehuurd worden op uw praktijk.

Wat doet de POH-GGZ?

Wat voor dienstverlening kunt u verwachten van onze POH-ggz?

Online screening en diagnoseadvies à €40,- per cliënt

 • Digitale screening van uw patiënt middels online aangeboden vragenlijsten;
 • Toegang tot e-Mental Health Platform (EMHP);
 • Gebruik van WSQ- en Mirro screener;
 • Koppeling met onder meer Zorgmail, HIS, KIS en EPS;
 • Beoordeling van de vragenlijst door het triageteam van Mentaal Beter;
 • Telefonisch vraag verhelderend gesprek tussen POH-ggz en uw patiënt;
 • (Diagnose- en verwijs)advies aan de huisarts.

Telefonisch POH-ggz consult à €40,- per consult

 • Ondersteuning van en advies aan uw eigen POH-ggz;
 • Voorleggen casus patiënt aan GZ-psycholoog;
 • Behandel- en diagnoseadvies binnen 20 minuten.

Diagnostisch onderzoek à €170,- per onderzoek

 • Aanvullende informatie over diagnose;
 • Uitgebreide klachtenanamnese inclusief indicatie voorgeschiedenis en omgevingsfactoren;
 • Heldere indicatie van ernst en complexiteit klachten;
 • Risico inschatting patiënt;
 • Psychologische beoordeling door BIG-geregistreerde therapeut;
 • Concrete werkdiagnose.

Inhuur of detachering van POH-ggz op uw praktijk à €65,- per uur

 • Inhuur van POH-ggz als u zelf geen POH-ggz in dienst heeft;
 • Flexibel uw POH-ggz behoefte invullen;
 • Één tot meerdere dagdelen beschikbaar op uw praktijk;
 • Fulltime in te zetten.  

Waar u ook voor kiest, wij helpen u graag de juiste zorg op de juiste plaats te krijgen.

Klik op de rode button rechtsboven voor het maken van een afspraak of benader ons direct via 088-010 4480.

Verwijzing POH diensten
Lees onze brochure POH-ggz
Bel mij voor een afspraak