Voor verwijzers

Meer dan de helft van de huisartsen ziet de laatste jaren het aantal mensen dat op het spreekuur komt met psychische klachten toenemen. Het gaat dan voornamelijk om klachten als slaapproblemen en overspannenheid, ook zijn er patiënten met complexere klachten, zoals depressies, ADHD en autisme. De zorg die een patiënt nodig heeft hangt af van verschillende factoren. Zo bepaalt het type klacht of stoornis welke behandeling het meeste effect heeft op klachtvermindering en wordt er tevens een onderscheid gemaakt tussen kinderen en jeugdigen, volwassenen en ouderen. Om u daarin te ondersteunen, kunt u te allen tijde een POH-ggz professional van Mentaal Beter inschakelen. Zij kunnen u voorzien van verwijs- en diagnoseadvies om zodoende de juiste zorg op de juiste plaats te krijgen. 

Voor u als (huis)arts staat het belang van uw patiënt voorop, waarbij een snelle start van het behandeltraject, effectieve vermindering van de klachten en toegankelijke zorg gewenst is. Bij Mentaal Beter zijn alle psychologen, psychotherapeuten en psychiaters dagelijks bezig de ggz te optimaliseren. Dit doen zij door actief bij te dragen aan de ontwikkeling van ons behandelaanbod, het stimuleren van innovatie in de zorg en het uitbrengen van een advies aan (huis)artsen die vooroverleg willen plegen over patiënten. Hiermee wil Mentaal Beter een bijdrage leveren aan de juiste zorg voor de cliënt. De inzet van de professionals van Mentaal Beter vertaalt zich in korte wachttijden, snelle en effectieve klachtvermindering en een cliënttevredenheidsscore van 8,5.

Met vestigingen door het hele land, is er in de buurt van elke (huis)arts een Mentaal Beter praktijk te vinden. Via zoek een praktijk vindt u de dichtstbijzijnde praktijk in uw regio. Hier wordt ook het specialisme en behandelaanbod per praktijk gespecificeerd.

Bekijk hier de feiten en cijfers van Mentaal Beter.

Zorgdomein

Het is voor huisartsen mogelijk om patiënten digitaal te verwijzen naar Mentaal Beter via de verwijsapplicatie van ZorgDomein. Via dit platform kunt u gericht verwijzen per hulpvraag die wij bij Mentaal Beter behandelen en direct uw verwijsbrief naar ons sturen. Tevens vindt u daar de informatie over onze wachttijden en verwijscriteria per vestiging. Wanneer u als huisarts nog niet bent aangesloten bij ZorgDomein, maar er wel gebruik van wil maken, ga dan naar www.zorgdomein.nl voor meer informatie. 

Advies

Juiste indicatiestelling is een belangrijk aandachtspunt in de ggz. Mentaal Beter zet zich nadrukkelijk in om huisartsen te ondersteunen bij screening. Om zeker te zijn dat de juiste zorg op de juiste plaats komt en om het belang van de patiënt te borgen kan een (huis)arts indien nodig altijd vooroverleg plegen met een therapeut. Dit kan door contact op te nemen met de teamleider van de vestiging in de regio of te bellen naar 088 010 4480.

Spoed

Mentaal Beter heeft geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst.


Neem contact op met
Mentaal Beter
Verwijshulp. Bijlage bij verwijsbrief GGZ Mentaal Beter (PDF).
Verwijshulp. Bijlage bij verwijsbrief GGZ Mentaal Beter (Word).
Verwijshulp. Complete verwijzing GGZ Mentaal Beter (Word)
Verwijshulp. Complete verwijzing GGZ Mentaal Beter (PDF)