COMET cursus "Verbeter je zelfbeeld"

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Ieder mens heeft wel eens last van een somber moment, waarin hij of zij  minder vertrouwen in zichzelf heeft dan normaal. Veel mensen hebben  echter veel vaker last van een verminderd zelfvertrouwen en een negatief beeld van zichzelf. Dit uit zich bijvoorbeeld in negatieve gedachten over zichzelf, zoals “Iedereen doet het beter dan ik”, “Hoe kan diegene mij nou leuk vinden?” of “Ik ben ontzettend saai”. Deze gedachten leiden tot een naar gevoel over jezelf. Als dit soort gedachten en dit nare gevoel vaak bij iemand opkomen, spreken we van een negatief zelfbeeld.  

Het leidt er vaak toe dat je minder toekomt aan de dingen die je graag  wilt in het leven: het staat je in de weg. Een negatief zelfbeeld is vaak al lang aanwezig, maar dit betekent niet dat er niets aan te doen is. Lage zelfwaardering of negatief zelfbeeld is geen aparte psychiatrische diagnose, maar komt vaak voor in combinatie met:

Cursus “Verbeter je zelfbeeld”

Voor veel mensen is lage zelfwaardering een reden om hulp te zoeken. Bekend is dat lage zelfwaardering een risicofactor is voor het ontwikkelen van of terugvallen in angst of depressie. Lage zelfwaardering kan ook de behandeling belemmeren. De cursus “ Verbeter je zelfbeeld” van Mentaal Beter kan je helpen om je beter over jezelf te gaan voelen. Je gaat in deze groepscursus actief aan de slag met praktische oefeningen en helpt  jezelf en elkaar om een beter zelfbeeld te ontwikkelen, waarbij je wordt bijgestaan door de twee groepstherapeuten.

COMET

De COMET cursus is een cognitief-gedragstherapeutische interventie die doorgaans wordt uitgevoerd als aanvulling op een behandeling. Er is dan sprake van een negatief zelfbeeld waarbij de deelnemer wel weet dat dit beeld niet helemaal terecht is, en de deelnemer wel minimaal één positieve eigenschap van zichzelf kan benoemen.

Praktische cursusinformatie

Belangrijk voor deelname is dat u gemotiveerd bent en rekening houdt met 30 minuten oefenen per dag. De cursus bestaat naast een kort intakegesprek uit 8 a 9 bijeenkomsten van 90 minuten. De zittingen volgen een vast stramien dat is vastgelegd in een protocol.

De cursus wordt vergoed, zowel in de generalistische als in de specialistische (basis-)GGZ. Er zal gebruik gemaakt worden van het werkboek ‘Verbeter uw zelfbeeld in 7 stappen” van Kees Korrelboom. Gelieve dit werkboek voor de start van de behandeling aan te schaffen. (www.bol.com voor 18,99 euro, ISBS nummer: 9031390577). Uiteraard kunt u ook als zelfbetaler deelnemen aan de COMET cursus. Hiervoor kunt u contact opnemen met het planbureau van Mentaal Beter op volgend telefoonnummer: 088-0104480

De cursus vindt plaats op een aantal locaties van Mentaal Beter. Indien u al in behandeling bent bij Mentaal Beter, dan kunt met u met uw behandelaar nagaan of deze cursus een passende aanvulling op uw behandeling is.  Indien u (nog) niet in behandeling bij Mentaal Beter bent dan kunt u, na verwijzing van de huisarts, tijdens de intake met een van onze psychologen de indicatie voor deelname bespreken.

Ervaringen en resultaten

Bij de COMET cursus worden de resultaten van de cliënten gemeten met behulp van ROM metingen. Bij begin en aan het einde van de cursus wordt er een vragenlijst ingevuld door de cliënt. Met behulp van deze vragenlijsten kunnen we de resultaten inzichtelijk maken voor cliënt en behandelaar. De resultaten in onderstaande grafieken geven aan dat de COMET cursus een positief effect heeft op het zelfbeeld van cliënten.

De volgende quotes zijn van cliënten die meededen aan de laatste COMET cursus. 

‘Juist omdat je het in een groep doet herken je bepaalde dingen van elkaar’'

‘Je haalt ook van anderen wat weg. Je leert toch van anderen en je neemt het mee naar je eigen situatie’.

‘Doordat het een groep was, ben je er meer mee bezig en ga je er actiever mee aan de slag.’

'Ik ben een ander mens geworden. Ik voel mij anders naar anderen toe.’

Bel mij voor een afspraak