De oorzaken van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Oorzaken van een posttraumatische stressstoornis

Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) wordt veroorzaakt door het meemaken van een (ernstige) traumatische ervaring zoals bijvoorbeeld:
  • verkrachting
  • mishandeling
  • oorlogservaringen
  • ongelukken
Niet iedereen ontwikkelt een PTSS na een ingrijpende gebeurtenis. Waarom dit zo is, is niet eenduidig te verklaren.

Diverse factoren spelen een rol bij het ontwikkelen van PTSS

  • aanleg en erfelijkheid voor het ontwikkelen van angstklachten
  • eerder opgedane (negatief en/of positief) levenservaringen kunnen een rol spelen
  • persoonlijkheidskenmerken kunnen van invloed zijn bij het ontwikkelen PTSS klachten zoals temperament of sociale vaardigheden
  • sociaal-emotionele steun die iemand na (een) nare ervaring(en) vanuit de omgeving krijgt
Online Aanmelden Volwassenen
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken