Vormen van Persoonlijkheidsstoornis

De DSM (Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders) is een internationale standaard voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen. Veranderende en vernieuwende inzichten zorgen voor regelmatige nieuwe uitgaven van de DSM. Er wordt nu gewerkt met de DSM-5.

Persoonlijkheidsstoornis - Cluster A

Mensen die een persoonlijkheidsstoornis hebben die in cluster A valt zijn vaak excentriek en kunnen 'vreemd' of 'apart' overkomen.

Vaak zijn het mensen die alleen leven of wonen en zeer weinig contact met anderen hebben. Ze leven geïsoleerd en zullen niet snel hulp zoeken.

Persoonlijkheidsstoornis - Cluster B

Mensen met een Cluster B persoonlijkheidsstoornis zijn impulsief en vinden het moeilijk om met hun emoties om te gaan.

Persoonlijkheidsstoornis - Cluster C

Kenmerkend voor mensen die lijden aan een cluster C persoonlijkheidsstoornis is dat ze angstig zijn.

Bang om relaties aan te gaan of juist mensen te verliezen, ze vermijden conflictsituaties en hebben moeite met zelfstandig in het leven staan.

Andere persoonlijkheidsstoornissen

In de DSM-5, diagnostisch handboek voor psychologie, is er een aanvulling binnen de diagnose groep persoonlijkheidsstoornissen. Dit is de diagnose 'persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening'. Hierbij kan men denken aan karakteristieke persoonlijkheidsveranderingen veroorzaakt door een medische oorzaak en zorgt voor beperkingen in het functioneren van die persoon. Bij veranderingen in karakter kan gedacht worden aan grotere labiliteit, waardoor iemand emotioneel erg wisselend kan functioneren. Daarnaast kunnen er veranderingen zijn ontstaan in de impulsbeheersing, dit kan zowel op seksueel of agressief niveau zijn. Daarnaast kunnen sommige mensen juist meer teruggetrokken, achterdochtig en apatisch zijn geworden. Er bestaan ook gemengde vormen van bovenstaande kenmerken.

Andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis

Als iemand niet voldoet aan een van de bovenstaande persoonlijkheidsstoornissen, maar wel degelijk ernstige lijdensdruk of beperkingen ervaart, dan kan deze stoornis worden vastgesteld. Iemand voldoet bijvoorbeeld niet geheel aan een bepaalde persoonlijkheidsstoornis, maar merkt wel dat op sociaal, relationeel of beroepsmatig gebied bepaalde persoonlijkheidskenmerken belemmeringen in het functioneren veroorzaken.

Lees meer over kenmerken persoonlijkheidsstoornis.


Online Aanmelden Volwassenen
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken