Persoonlijkheidsstoornis - de oorzaken

Er is al veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van een persoonlijkheidsstoornis. Met de huidige kennis gaat men ervan uit dat er niet één oorzaak is, maar dat een persoonlijkheidsstoornis ontstaat als gevolg van een ingewikkeld samenspel van factoren.

Factoren

Erfelijke factoren en individuele kwetsbaarheid

Mensen verschillen in aanleg of temperament. De een wordt sneller angstig, de ander eerder somber. De een is erg gesloten, de ander juist extravert. Ons temperament krijgt men met de geboorte mee. Ook kunt u denken aan aanleg voor psychiatrische symptomen als:

Psychologische factoren

Levensgebeurtenissen en de interactie tussen het individu en belangrijke mensen in de omgeving:

  • Welke ervaringen doet iemand op?
  • Hoe werken deze door in iemands beleving, van zichzelf en zijn omgeving?
  • Hoe is er door naasten omgegaan met zijn 'eigenaardigheden' of temperament en hoe heeft de persoon in kwestie daar weer op gereageerd?

De psychologische kenmerken van iemand ontwikkelen zich doordat de persoon leert zich te handhaven. Dat gebeurt enerzijds door zich aan te passen aan de omgeving en anderzijds door de omgeving aan te passen aan zichzelf. Soms is er sprake van een trauma, zoals vroege verlating of seksueel misbruik. Soms is er sprake geweest van gezinsomstandigheden, waarbij de ouders niet in staat waren om voldoende aandacht, grenzen en veiligheid te geven.

Omgevingsfactoren en sociale factoren

Sociaal-culturele omstandigheden die mee kunnen spelen zijn onder andere:

  • de inbedding van het gezin in de omgeving
  • de levensstandaard
  • gevolgen van emigratie
  • verschuivingen op de sociale ladder

Voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen is de vraag naar de oorzaken niet van doorslaggevend belang.

Belangrijker is duidelijkheid te krijgen over de factoren die in het hier-en-nu de problemen in standhouden. Dat kunnen omstandigheden zijn, maar ook automatische reactiewijzen.

Online Aanmelden Volwassenen
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken