Kenmerken persoonlijkheidsstoornis

Mentaal Beter - kenmerken Persoonlijkheidsstoornis

Beetje eigenaardig of persoonlijkheidsstoornis?

We willen benadrukken dat iedereen zo zijn of haar eigenaardigheden heeft. Als iemand een moeilijk karakter heeft, hoeft er dus niet direct sprake te zijn van een persoonlijkheidsstoornis.

Persoonlijkheidsstoornis

Klachten en verschijnselen

 • telkens terugkerende conflicten met mensen in de omgeving
 • instabiel levenspatroon en niet goed richting aan het leven weten te geven
 • extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen
 • agressieve uitingen en snel, impulsief reageren
 • vinden dat regels alleen gelden voor anderen, slecht kritiek verdragen en steeds in het middelpunt van de belangstelling willen staan
 • snel buitengesloten of afgewezen voelen
 • niet alleen kunnen zijn of voortdurend bang zijn om in de steek gelaten te worden
 • nauwelijks zelfstandig keuzes in het leven durven maken en zich angstig aan anderen vastklampen
 • steeds bang zijn het niet goed te doen en daarom uitjes, iets nieuws ondernemen, een praatje aangaan, proberen te vermijden
 • anderen steeds voor laten gaan, zichzelf opofferen en doen wat anderen willen zonder eigen wensen te laten horen
 • op een dwangmatige manier bezig zijn alles in het leven perfect te regelen en daardoor werk niet afkrijgen en moeite hebben met mensen die het niet zo nauw nemen

Anders voelen, denken en ervaren

Iemand met een persoonlijkheidsstoornis is zich vaak niet bewust van de afwijkende persoonlijkheid, maar merkt wel dat er problemen in het dagelijks leven zijn. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis vertonen ander gedrag, ervaren dingen anders en denken anders dan de mensen in hun omgeving.

Iemand met een persoonlijkheidsstoornis vat sociale informatie (gedrag en uitspraken van anderen) vaak anders op dan hoe het bedoeld is.

Zoek een praktijk
v
Toon praktijken