Schizoïde persoonlijkheidsstoornis (SPS)

Mensen met een schizoïde persoonlijkheidsstoornis zou je 'einzelgängers' kunnen noemen. Ze hechten weinig waarde aan contact met anderen. Ze hebben meestal geen levenspartner en voelen niet de behoefte een gezin te stichten of ergens bij te horen.

De kenmerken van schizoïde persoonlijkheidsstoornis

Iemand met SPS:
  • heeft geen behoefte aan, en beleeft geen plezier aan hechte relaties
  • doet activiteiten (hobby's, werk) liefst alleen
  • weinig belangstelling voor seksuele ervaringen met anderen
  • beleeft weinig echt plezier aan activiteiten
  • heeft geen hechte vriendenkring
  • is onverschillig voor kritiek of de mening van anderen
  • is emotioneel kil en afstandelijk

Oorzaken van schizoïde persoonlijkheidsstoornis

Er is (nog) niet veel bekend over deze persoonlijkheidsstoornis. Levensgebeurtenissen zoals verwaarlozing en geestelijke en/of lichamelijke mishandeling zijn risicofactoren. De kans op het ontwikkelen van een schizoïde persoonlijkheidsstoornis is dan hoger.

De gevolgen van schizoïde persoonlijkheidsstoornis

Iemand met SPS lijdt vaak een teruggetrokken leven een leeft in een isolement.  Op sociaal vlak functioneren ze slecht. Dit kan problemen opleveren op professioneel vlak. Niet zelden raakt iemand met SPS zijn/ haar baan kwijt omdat het samenwerken met anderen niet lukt.

Diagnose en behandeling van SPS

Er is nog weinig bekend over geschikte behandelvormen specifiek voor deze persoonlijkheidsstoornis.  Psychotherapie lijkt de meest aangewezen behandelvorm. Inzicht krijgen in gevoel en gedrag en daarop bijsturen kan ervoor zorgen dat iemand met een schizoïde persoonlijkheidsstoornis beter leert omgaan met de gevolgen van deze aandoening.
Online Aanmelden Volwassenen
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken