Persoonlijkheidsstoornis, de behandeling

De behandeling van een persoonlijkheidsstoornis kan plaatsvinden in:een individuele - of groepssetting. Vormen van behandeling zijn:

Psychotherapie

Na behandeling kan terugvalpreventie nodig zijn of een kortdurende oplossingsgerichte therapie. Het kan zijn dat medicatie behulpzaam kan zijn als ondersteuning bij de behandeling.

Lees meer over psychotherapie

Het doel en effect van behandeling


De doelen van de behandeling zijn gericht op zelfacceptatie en het doorbreken van de 'vastgeroeste' patronen zodat weer nieuwe mogelijkheden ontstaan.


Tijdens behandeling worden patronen die je hebt aangewend voor overleving (en hiermee ook patronen in je volwassen leven zijn geworden) in kaart gebracht. Deze patronen worden toegepast omdat ze bekend zijn. Omdat ze een belangrijke rol hebben gehad is het erg moeilijk om deze patronen te veranderen, het geeft vaak veel angst.

De patronen die je hebt ontwikkeld zijn in je volwassen leven misschien niet altijd prettig maar je weet wel wat je aan ze hebt, nieuwe patronen ontwikkelen betekent dingen anders doen zonder te weten wat je ervoor terugkrijgt. Het voelt dan ook in het begin onwennig om op een andere manier te reageren en onnatuurlijk, veel oefenen is dan ook belangrijk. In behandeling helpt een therapeut om deze patronen te doorbreken. Hierdoor is de kans groot dat er in het dagelijkse leven minder problemen in interactie met anderen ontstaan.

De meeste mensen met een persoonlijkheidsstoornis zullen door behandeling geen 'andere personen' worden, wel zullen zij juist meer zichzelf worden, en beter omgaan met de problemen in hun leven.

Online Aanmelden Volwassenen
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken