Oorzaak eetstoornis

Er is niet één oorzaak aan te wijzen. Een eetstoornis ontstaat als gevolg van erfelijke en genetische, psychologische, culturele en gezinsfactoren.

Erfelijke en genetische oorzaken eetstoornis

Mensen verschillen in aanleg als het de ontwikkeling van een eetstoornis betreft. Bij een eetstoornis is sprake van ontregeling van het honger- en verzadigingssysteem. Dit kan in relatie staan tot het gebrek aan Leptine (hormoon). Daarnaast blijken eetstoornissen voor te komen bij bepaalde families, hierbij spelen genetische factoren een rol.

Psychologische en culture factoren

Het slankheidsideaal
De laatste decennia worden mensen steeds langer en forser. Het ideaalbeeld van het vrouwenlichaam is in dezelfde periode juist steeds slanker geworden. Daarom doen veel meisjes en vrouwen aan de lijn. Slechts een klein aantal van degenen die met lijnen beginnen, ontwikkelen Anorexia of Boulimia Nervosa. Extreem lijnen is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor het ontwikkelen van een eetstoornis.

Andere factoren die een rol spelen

Zowel levensgebeurtenissen, interactie met anderen en gezinsfactoren kunnen de ontwikkeling van een eetstoornis stimuleren.
Wanneer er sprake is van een eetstoornis bij een adolescent kunnen relatieproblemen of conflicten tussen ouders, met name gericht op het ontkennen of versterken van de eetstoornis, het probleem in stand houden. Soms is er ook sprake van overbescherming door één ouder, waarbij de andere ouder juist een kritische houding aanneemt.Een vijandige of slechte gezinssfeer kan de eetstoornis verergeren. Vooral in gezinnen waarin op indirecte manier gecommuniceerd wordt, kan de eetstoornis als een manier gebruikt worden om de aandacht op zich te vestigen.Ook kunnen nare gebeurtenissen die onvoldoende verwerkt zijn aanleiding geven tot het ontwikkelen van een eetstoornis. Uit onderzoek is gebleken dat bij 30% van de cliënten met een eetstoornis seksueel misbruik in de kindertijd een rol kan spelen.

De gevolgen van een eetstoornis zijn ingrijpend, zowel op psychisch als fysiek vlak.

Bel mij voor een afspraak
Online test eetstoornis
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken