Gevolgen eetstoornis

Eetstoornissen kunnen leiden tot beperkingen in sociaal, emotioneel en lichamelijk functioneren en daarmee de kwaliteit van leven sterk beïnvloeden. Een deel van de klachten kunnen blijvend zijn of leiden tot de dood, zoals een ernstige verstoring van het hartritme.

Anorexia Nervosa

Lichamelijke gevolgen bij Anorexia Nervosa

De somatische gevolgen van Anorexia Nervosa zijn afhankelijk van de mate van ondergewicht, de snelheid van gewichtsverlies, de sekse en de leeftijd van de patiënt:
 • Wanneer er sprake is van purgerend gedrag (braken en/of laxeren) is er een verhoogd risico op onder meer uitdroging en hartritme stoornissen
 • Bij kinderen en adolescenten kunnen onomkeerbare afwijkingen optreden, zoals groeivertraging, vertraging of zelfs stoppen van de puberteitsontwikkeling, afnemende piekbotmassa, en een mogelijk effect op het groeiende en zich nog ontwikkelende brein
 • Soms is er sprake van een lichamelijke ziektebeeld naast de eetstoornis; zo komen eetstoornissen vaker voor bij vrouwen met diabetes mellitus type 1, waarbij de complicaties van dit ziektebeeld toenemen vanwege het onder doseren van insuline.
Acute lichamelijke complicaties Anorexia Nervosa
 • Te laag suikergehalte in het bloed gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid en hartkloppingen
 • Hart en bloedvaten afwijkingen; stoornissen van het maagdarmkanaal
 • Stoornissen in de vocht-, zuur base en electrolysehuishouding
 • Nier complicaties
 • Sommige lichamelijke complicaties zijn volledig omkeerbaar, andere niet

Psychologische gevolgen bij Anorexia Nervosa

De eetstoornis grijpt in op het totale psychisch functioneren waarvan de cliënt zich slechts gedeeltelijk bewust is. Het denken kan zo ernstig verstoord raken dat de feitelijke realiteit nauwelijks nog wordt waargenomen. Bij sommige cliënten kan de inhoud en de manier van denken psychotische kenmerken vertonen. Er treedt afname op van het gevoel van zelfwaardering en in toenemende mate een gevoel van angst, somberheid, dwangmatigheid en hopeloosheid;
 • Het lijnen krijgt steeds meer de functie van zelfcontrole wat de zelfwaardering aanvankelijk versterkt
 • De ondervoedingstoestand vermindert de concentratie waardoor de cliënt controleverlies en falen ervaart, dit ondermijnt de zelfwaardering en werkt lijnen weer in de hand. Er ontstaat een vicieuze cirkel
 • De gedachten en emoties worden steeds meer bepaald door gewicht, figuur en vasten
 • Het lijnen krijgt in toenemende mate een positieve betekenis

Sociale gevolgen bij Anorexia Nervosa

 • Door het toenemende ondergewicht nemen de sociale activiteiten af
 • Door ondervoeding neemt de energie af
 • Men trekt zich steeds meer terug en raken sociaal geïsoleerd
 • Men heeft minder diepgaande vriendschappen
 • Relaties met partner of het gezin kunnen onder druk komen te staan
 • Maaltijden worden niet meer gezamenlijk genuttigd en verjaardagen worden overgeslagen
 • Er ontstaan ruzies over het (niet) eten
 • Te veel betrokkenheid van ouders leidt mogelijk tot spanningen binnen het gezin; de overdosis aandacht leidt tot conflicten met zussen of broers
 • Het afgevlakte affect vergroot de onbereikbaarheid van cliënten
 • Problemen met het plannen van vakanties
 • Verwaarlozen van activiteiten in de vrije tijd
 • Behoefte aan seksueel contact neemt af
 • De kans op onvruchtbaarheid neemt toe
 • Als een cliënt kinderen heeft kan de moeder-kind interactie problematisch zijn

Boulimia Nervosa

Lichamelijke gevolgen bij Boulimia Nervosa

De lichamelijke gevolgen bij Boulimia Nervosa zijn het gevolg van de eetbuien en van het compensatie gedrag. Wanneer dit bestaat uit braken, laxeren of misbruik van andere geneesmiddelen zijn de gevolgen ernstiger.

Eetbuien
 • Tijdens eetbuien wordt de activiteit van het zenuwstelsel verhoogd; het gevolg is hevig transpireren, een snelle hartslag en een gevoel van benauwdheid
 • Braken kan leiden tot gebitsafwijkingen: cariës, erosies van het glazuur, vergroting van de speekselklieren of een slokdarm- of maagbreuk
 • Gebruik van giftige stoffen om het braken op te wekken zoals schoonmaakmiddelen, shampoo, aspirines of paracetamol kunnen leiden allerlei complicaties
 • Het periodiek tot zich nemen van zeer grote hoeveelheden voeding kan leiden tot en opgeblazen gevoel, maag- en buikpijn, en zeldzamer oesofagitis en maag- en duodenumulcera

Psychologische gevolgen bij Boulimia Nervosa

 • Eetbuien kunnen op den duur het bewustzijn van de eigen gedragingen, cognities en emoties vertroebelen. Men raakt het zicht op het eigen functioneren kwijt
 • Eetbuien veroorzaken na verloop van tijd negatieve emoties zoals schaamte, verdriet of eenzaamheid
 • Ee zelfwaardering wordt negatief beïnvloed en er kan een labiel zelfbeeld ontstaan, waarbij de gedachtewereld in hoge mate bepaald wordt door zorgen over gewicht en figuur
 • Geheimhouding van de problematiek leidt tot sociale isolatie wat een negatieve neerslag heeft op het psychisch functioneren
 • Veel cliënten zijn bang in sociale situaties, vooral wanneer deze met het gebruik van voedsel of het tonen van het lichaam te maken hebben

Sociale gevolgen bij Boulimia Nervosa

Uit verscheidene studies blijkt dat sociale problemen bij mensen met Boulimia Nervosa veel voorkomen. Men heeft problemen in interpersoonlijke relaties, met het gezin, op het werk en met financiën; men schaamt zich voor eetbuien, houdt de eetstoornis geheim en liegt over eetgedrag. Als de gedragsverandering merkbaar is voor de familie kan dat leiden tot spanningen en onbegrip in het gezin. Voor de persoon zelf kan dit leiden tot gevoelens van eenzaamheid, isolatie en het vermijden van sociale contacten; men schaamt zich voor het uiterlijk en durft daardoor geen seksuele contacten aan te gaan; bij een zwangerschap blijkt een verhoogd risico op een miskraam te bestaan; men is veel geld kwijt aan eten en kan hierdoor in financiële problemen raken.

Eetbuistoornis

 • Tijdens eetbuien wordt de activiteit van het (sympathisch) zenuwstelsel verhoogd; het gevolg is hevig transpireren, een snelle hartslag en een gevoel van benauwdheid
 • Als de voeding veel cholesterol bevat kan er een te hoog gehalte aan cholesterol ontstaan
 • Het periodiek tot zich nemen van zeer grote hoeveelheden voeding kan leiden tot en opgeblazen gevoel, maag- en buikpijn

Lichamelijke gevolgen bij eetbuistoornissen

 • Tijdens eetbuien wordt de activiteit van het (sympathisch) zenuwstelsel verhoogd; het gevolg is hevig transpireren, een snelle hartslag en een gevoel van benauwdheid
 • Als de voeding veel cholesterol bevat kan er een te hoog gehalte aan cholesterol ontstaan; het periodiek tot zich nemen van zeer grote hoeveelheden voeding kan leiden tot en opgeblazen gevoel, maag- en buikpijn

Psychologische gevolgen

 • Eetstoornissen kunnen grote invloed hebben op psychologische aspecten van het functioneren: gedragingen, gedachten en gevoelens worden in sterke mate door eetstoornissen bepaald;
 • Op den duur ontstaan tal van negatieve psychologische effecten en psychiatrische co-morbiditeit die overeenkomsten en verschillen laten zien bij de verschillende eetstoornissen.

Sociale gevolgen bij eetbuien

Men heeft problemen in interpersoonlijke relaties, met het gezin, op het werk en met financiën; men schaamt zich voor eetbuien, houdt de eetstoornis geheim en liegt over eetgedrag. Als de gedragsverandering merkbaar is voor de familie kan dat leiden tot spanningen en onbegrip in het gezin. Voor de persoon zelf kan dit leiden tot gevoelens van eenzaamheid, isolatie en het vermijden van sociale contacten; men schaamt zich voor het uiterlijk en durft daardoor geen seksuele contacten aan te gaan; bij een zwangerschap blijkt een verhoogd risico op een miskraam te bestaan; men is veel geld kwijt aan eten en kan hierdoor in financiële problemen raken.

Bel mij voor een afspraak
Online test eetstoornis
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken