Diagnose en behandeling eetstoornis

Diagnose eetstoornis

Wanneer iemand zich aanmeldt met klachten van een eetstoornis en voldoet aan de kenmerken die bij een eetstoornis horen, zal een diagnose eetstoornis worden gesteld. Wij nemen enkel cliënten in behandeling die:

  • Buiten levensgevaar verkeren met een BMI boven de 17
  • Waarbij de huisarts het medisch verantwoord acht
  • Gemotiveerd zijn om het eetpatroon te veranderen
  • Hun eetpatroon willen veranderen en de angst voor aankomen willen bestrijden

Na de intake wordt door de behandelaar een behandelplan opgesteld. Vervolgens wordt dit met de cliënt besproken. Hierna kan de behandeling worden gestart.  

Behandeling eetstoornis

Bij de behandeling van een eetstoornis zal uw behandelaar een diëtist en uw huisarts inschakelen. Wanneer er sprake is van (morbide) obesitas kan ook samenwerking met een fysiotherapeut worden overwogen.

Volgens de landelijke richtlijnen is de voorkeursbehandeling bij eetstoornissen: cognitieve gedragstherapie (CGT) of interpersoonlijke psychotherapie (IPT). Bij ernstige / complexe eetstoornissen zal een consult bij de psychiater ten behoeve van diagnostiek en medicatie overwogen worden.

Onderdelen behandeling

De volgende items zullen bij een behandeling van een eetstoornis aan de orde komen. Deze items zijn opgesteld aan de hand van de landelijke richtlijnen voor eetstoornissen en voor obesitas.

Psycho-educatie

Bij psycho-educatie wordt voorlichting gegeven over de oorzaken van een eetstoornis, de gevolgen van een eetstoornis en de prognose.


Motivatie

Bij eetstoornissen is motivatie om tot gedragsverandering van wezenlijk belang. Om een behandeling goed te laten verlopen wordt in de eerste fase gewerkt met motiverende gespreksvoering en worden motivatieoefeningen gedaan. Daarna wordt overgegaan naar de volgende fase in de behandeling. Dit kan pas wanneer de cliënt zich voldoende bewust is van de positieve en negatieve kanten van zijn gedrag en van de voor- en nadelen van het te veranderen gedrag.

Zelfcontrole en normaliseren van het eet- en beweegpatroon

Met behulp van informatie uit de intake en eventueel registratieopdrachten wordt zelfcontrole aangeleerd. Zelfcontrole technieken worden toegepast op veranderen van het eet- en beweegpatroon, eventuele andere compensatievormen (braken, laxeren enzovoort) en omgaan met moeilijke situaties.

Zelfwaardering en lichaamswaardering

Mensen met een eetstoornis hechten vaak overmatig veel betekenis aan hun uiterlijk. Voorbeelden hiervan zijn gedachten als: “als ik niet zo dik was zouden mensen mij wel aardig vinden”, “als ik er anders uit zou zien zou ik wel gelukkig zijn”, “mensen zullen mij dom vinden om hoe ik er uit zie.". Tijdens de behandeling gebruiken wij meerdere technieken om de zelfwaardering te verbeteren (o.a. door het gebruik van cognitieve gedragstherapie).

Aandacht voor sociaal functioneren en sociale vaardigheden (optioneel)

Vaak is er bij een eetstoornis sprake van sociale isolatie. Tijdens de behandeling wordt daarom ook aandacht besteed aan sociale activering. Bij obesitas bijvoorbeeld: het bewegen in groepsverband en/of andere sociale activiteiten. Er is aandacht voor eventuele sociale angst. Een assertiviteitstraining kan onderdeel van de behandeling zijn.

Terugvalpreventie

Schematherapie wordt doorgaans pas toegepast nadat de meest ernstige symptomen (braken, laxeren, vasten, eetbuien hebben) van de eetstoornis onder controle zijn.Er zal gekeken worden op welk gebied de cliënt vragen en/ of ondersteuning nodig heeft. De ernst en complexiteit van de problematiek zal bepalen of een cliënt slechts een paar of alle items worden aangeboden en hoe diep erop wordt ingegaan. De items psycho-educatie, motivatie, zelfcontrole, zelfwaardering en terugvalpreventie komen in iedere behandeling aan bod.
Online Aanmelden Volwassenen
Online test eetstoornis
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken