Depressie behandeling

Niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming is een psychische aandoening. Veel symptomen die horen bij een depressie tonen veel overeenkomst met bijvoorbeeld een burn-out. Een psycholoog kan vaststellen door middel van diagnostisch onderzoek of iemand daadwerkelijk een depressie heeft en hier een behandeling voor aanbieden. Binnen Mentaal Beter worden behandelingen aangeboden op basis van cognitieve gedragstherapie (CGT) en interpersoonlijke therapie (IPT) soms in combinatie met anti-depressiva

De mate van depressie heeft invloed op de keuze voor een behandeling. Voor lichte depressies zijn er eerste-stap interventies, zoals:

  • Counseling
  • E-Health therapie, zoals Moodlifter of Kleur je Leven
  • Lichamelijk therapie, zoals runningtherapie
  • Activerende begeleiding

Voor een depressie zijn er behandelingen, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), interpersoonlijke therapie (IPT) en kortdurende psychodynamische therapie (KDP).

Cognitieve gedragstherapie gaat vooral uit van de invloed van denken op het gevoelsleven en op het handelen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. In de behandeling wordt geleerd de gedachten anders te sturen en helpende gedachten te plaatsen op de plaats van de negatieve gedachten.

Er zijn goede ervaringen opgedaan met cognitieve therapie via het internet therapieprogramma Kleur je Leven.

Mentaal Beter biedt Kleur je Leven aan in combinatie met gesprekstherapie. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze combinatie succesvol is.

Interpersoonlijke therapie gaat uit van het idee dat veranderingen in belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. De therapie richt zich op het onderzoeken hoe het contact met belangrijke anderen verloopt en hoe deze wellicht invloed hebben op de depressieve klachten.

Bij kortdurende dynamische psychotherapie ligt de focus op het goed kunnen omgaan met minder prettige gevoelens. Dit zijn gevoelens zoals angst, verlegenheid, schaamte of verdriet. Het accepteren en goed met deze gevoelens omgaan geeft ruimte voor gevoelens van blijdschap, durf en zelfvertrouwen.

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat de gesprekstherapie gecombineerd wordt met medicatie, zoals anti-depressiva. In dat geval wordt er een afspraak gemaakt met een psychiater van Mentaal Beter.

Behandeling voor Depressie bij Mentaal Beter Online

Naast de reguliere behandelpraktijken heeft Mentaal Beter ook een online praktijk: Mentaal Beter Online. Bij Mentaal Beter Online verloopt de volledige behandeling online. Via videobellen en chatten heb jij contact met jouw psycholoog. Daarnaast kun je zelf aan de slag met e-health modules. Lees op de pagina van Mentaal Beter Online meer over de online behandeling.


Online Aanmelden Volwassenen
Online Depressie Test
Interview met Alex over zijn depressie


interview over depressie - depressieve gevoelensIk twijfelde aan mezelf als vader en als werkgever. Het putte me uit en ik was continu moe.

Zoek een praktijk
v
Toon praktijken