Oorzaken angststoornis

Biologische en genetische oorzaken

Aanleg en erfelijkheid kunnen een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van een angststoornis. Zo kunnen angstklachten in bepaalde families meer voorkomen dan in andere families, eenvoudigweg omdat het in de genen zit.Kinderen van ouders met een angststoornis of een andere psychische stoornis hebben een grotere kans op het krijgen van een angststoornis.

Ingrijpende levensgebeurtenissen gaan vaak vooraf aan het ontstaan van een angststoornis. Dit geldt vooral voor mensen die door erfelijke factoren extra kwetsbaar zijn. Het kan zijn dat zij bepaalde gebeurtenissen eerder als stressvol ervaren. Tot slot zijn persoonlijkheidskenmerken van belang bij het ontwikkelen van een angststoornis. Hierbij valt te denken aan iemands temperament of sociale vaardigheden. Cognitieve processen als: overschatten van gevaar van een situatie en verkeerde interpretatie van de lichamelijke angstsymptomen, vormen waarschijnlijk een belangrijk element bij het ontstaan en in standhouden van angststoornissen.

Online Aanmelden Volwassenen

Interview met Pablo over zijn sociale fobie

"Ik heb het altijd lastig gevonden om voor mezelf op te komen en wist in contact met anderen niet snel wat ik moest zeggen."

Zoek een praktijk
v
Toon praktijken