Diagnose en behandeling angststoornis

Diagnose angststoornis

Om te beoordelen of u voldoet aan de criteria van een angststoornis, worden de kenmerken goed uitgevraagd in de intakefase. De criteria van de diverse angststoornissen zijn beschreven in de DSM-IV, dit is internationaal het meest gebruikte diagnosesysteem voor psychische klachten. Hoewel angst in basis een goede primaire reactie is van de mens, onderscheidt normale (of nuttige angst) zich van een angststoornis, door het optreden van angst terwijl er objectief gezien geen gevaar dreigt. Het gemeenschappelijke kenmerk van de groep van angststoornissen is: dat er sprake is van angstige reacties die niet redelijk zijn. De persoon maakt heftige angsten door, die niet in verhouding staan met reëel gevaar. Hiernaast is de constatering van belang dat deze angstige reacties de persoon hinderen in zijn sociaal of beroepsmatig functioneren.

Om dit vast te stellen wordt tijdens de intakefase een vragenlijst afgenomen om de mate van angst en de vorm van de angststoornis te bepalen. Hierna zal de behandelaar samen met u een behandelplan opstellen.

Behandeling

Angststoornissen kunnen goed behandeld worden. Ongeveer twee derde van de patiënten met angststoornissen heeft na een behandeling met Cognitieve Gedragstherapie (CGT) aanmerkelijk minder klachten.

Tijdens de cognitieve gedragstherapie wordt geleerd de gedachten anders te sturen en de invloed van het denken op emoties en gedrag te onderkennen. Bij angstklachten heeft de persoon die het betreft angstwekkende gedachten. Door het vermijden van situaties die deze angstgedachten oproepen, blijft de angst in stand: telkens als de persoon denkt te ontsnappen aan gevaar, bevestigt men eigenlijk de gedachte dat er gevaar is. In de cognitieve therapie wordt deze manier van denken aangepakt en veranderd. Men leert er andere, helpende gedachten voor in de plaats te zetten. Daarnaast wordt er met u geoefend met het doorbreken van het vermijdingsgedrag. Wij begeleiden u tijdens het proces van oefenen met en werken aan het doorstaan van die situaties die u eerst zo angstig maakten.

EMDR

Soms heeft de angststoornis te maken met traumatische ervaringen. In dat geval bieden wij EMDR. Dit staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is effectief bewezen middel ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen. Lees hier meer over EMDR.


Behandeling voor Angststoornis bij de Digitale Praktijk

Naast de reguliere behandelpraktijken heeft Mentaal Beter ook een Digitale Praktijk. Bij de Digitale Praktijk is de volledige behandeling online. Via videobellen en chatten heb jij contact met jouw psycholoog. Daarnaast kun je zelf aan de slag met e-health modules. Lees op de Digitale Praktijk pagina meer over de online behandeling.

Online Aanmelden Volwassenen
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken

Interview met Pablo over zijn sociale fobie

"Ik heb het altijd lastig gevonden om voor mezelf op te komen en wist in contact met anderen niet snel wat ik moest zeggen."