Oorzaken ADHD bij volwassenen

Er is de afgelopen decennia veel onderzoek verricht naar de oorzaken van ADHD. Inmiddels is bekend, dat het aangeboren is. Met andere woorden: genetische factoren zijn de belangrijkste oorzaak van ADHD. Het komt vaak bij meerdere gezins- of familieleden voor. In welke mate iemand last heeft of krijgt van ADHD kenmerken wordt mede bepaald door omgevingsfactoren.

Aanleg en omgeving

Drie belangrijke factoren kunnen op een rij gezet worden:

  • erfelijkheid
  • anders functionerende hersenen
  • omgeving
Uit onderzoek is gebleken dat bij kinderen van een ouder met ADHD de kans veel groter is om ADHD te krijgen dan kinderen waar bij de ouders geen ADHD werd geconstateerd. Helaas kan nog niet worden gezegd welke genen bepalend zijn voor ADHD. Daarbij kan de omgeving op verschillende manieren de gevoeligheid van erfelijkheid beïnvloeden.

Zowel biologische, psychologische als sociale factoren zijn van invloed zijn bij ADHD.

Online Aanmelden Volwassenen
Online test ADHD
ADHD oorzaken Mentaal Beter
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken