Behandeling ADHD bij volwassenen

Hoe kan de diagnose ADHD worden gesteld?

Om de diagnose ADHD of ADD vast te kunnen stellen, moet voldaan worden aan een aantal kenmerken volgens de DSM-5. Dit is een diagnose-systeem voor mensen met psychische klachten. De kenmerken zijn al vanaf de vroege jeugd aanwezig. Het constateren van ernstige problemen bij het functioneren thuis, op school en/of op het werk door ADHD staat centraal bij het stellen van de diagnose.

Wie voert het onderzoek uit en stelt de diagnose?

Een GZ-psycholoog met kennis en ervaring op het gebied van ADHD kan het onderzoek samen met een klinisch psycholoog of psychiater uitvoeren en de diagnose vaststellen. In een uitgebreid gesprek wordt samen met de cliënt gekeken naar de voorgeschiedenis en het voorkomen van de kenmerken van ADHD. Bij het onderzoek hoort een interview, waarin de partner, ouder of familielid wordt gevraagd naar de ADHD-kenmerken bij de cliënt.

Welke subtypen zijn er van ADHD?

Bij het vaststellen van de diagnose kunnen 3 subtypen ADHD worden vastgesteld.

ADHD, overwegend hyperactieve/impulsieve type

Bij dit type staat niet het aandachtsprobleem, maar het hyperactieve en impulsieve gedrag op de voorgrond. Gedragsstoornissen gaan vaak hand-in-hand met dit type ADHD. Zij hebben spanning of sensatie nodig om zich beter te voelen. Niet voor niets lopen deze mensen vaker het risico in aanraking te komen met justitie.

ADHD, overwegend onoplettendheidtype

Bij dit type staan vooral de aandachtsproblemen op de voorgrond en wordt ook wel ADD genoemd. Kenmerken zijn onder andere dromerigheid, traagheid en twijfelzucht. Vaak is er sprake van perfectionisme, faalangst en paniekgevoel bij gebrek aan overzicht.

ADHD, gecombineerde type

Bij dit type is er sprake van zowel hyperactiviteit als problemen met aandacht en impulsief gedrag. In de volwassenheid hoeft de hyperactiviteit niet meer op de voorgrond te staan, maar is er wel sprake van voortdurende innerlijke onrust of gejaagdheid.

ADHD, andere gespecificeerde stoornis

Dit type kan worden vastgesteld als er gedeeltelijk wordt voldaan aan de criteria van de voorgaande typen. Hierbij moet wel sprake zijn van een grote beperking in het functioneren op verschillende leefgebieden.


Behandeling ADHD bij volwassenen

De behandeling van ADHD bestaat meestal uit:

Psycho-educatie

Het verstrekken van informatie over de stoornis en in het bijzonder over het subtype ADHD wat bij de cliënt is vastgesteld. Voor de cliënt en zijn omgeving is het belangrijk dat hij/zij begrijpt wat er met hem/haar aan de hand is en waardoor het leven gelopen is zoals het gelopen is. 

Behandeling met medicatie

Veel onderzoek is verricht naar effectieve medicatie bij ADHD, voornamelijk bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Het gebruik van medicatie zoals Ritalin blijkt te werken. De medicatie wordt voorgeschreven door een psychiater of gespecialiseerde arts. Het komt veelvuldig voor dat mensen met ADHD zelf al op zoek zijn naar werkende middelen. Echter met het gevaar op verslaving.

Ook kan het zijn dat andere stoornissen samen voorkomen met ADHD. Veel mensen kunnen naast ADHD last hebben van bijvoorbeeld angst- en/of stemmingsstoornissen. Hiervoor geldt dan een aangepaste behandeling.

ADHD Coaching

Coaching is gericht op het leren omgaan met ADHD. Coaching kan individueel en in een groep. Het voordeel van een groep is, dat men snel en veel kan leren van lotgenoten en steun ervaart voor de eigen problemen. Behalve aandacht voor informatie over ADHD en medicatie wordt onder andere ook gekeken naar agendaplanning, communicatie en omgaan met geld en administratie.

Psychotherapie

Bij een aantal mensen met ADHD kan het nodig zijn dat een afzonderlijk psychotherapeutisch traject onderdeel is van de behandeling. Ingrijpende gebeurtenissen die veel impact hebben op het leven en het functioneren, waardoor men het zelfvertrouwen is kwijtgeraakt, kunnen een reden zijn voor deze behandeling.
Online Aanmelden Volwassenen
Online test ADHD
ADHD behandeling Mentaal Beter
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken