Van stoornis naar veerkracht

Mentaal Beter positieve psychologie


Jarenlang is jeugdhulpverlening er vanuit gegaan dat problematiek waar kinderen en jongeren mee te maken hebben het beste aangepakt kan worden door risicofactoren en bedreigingen in kaart te brengen. Aangeboren problematiek of niet, jeugdhulpverlening heeft kinderen en jongeren voornamelijk willen helpen en beschermen door te anticiperen op gevaren: wat is er aan de hand en wat zou er mis kunnen gaan? Alhoewel het identificeren van risicofactoren zeer nuttig is, wordt er niet voldoende focus gelegd op een zeer cruciale eigenschap van deze kinderen en jongeren: hun veerkracht.

Veerkracht stelt kinderen en jongeren in staat om na negatieve gebeurtenissen weer (sneller) te herstellen en de draad weer op te pakken. Maar dat is niet het enige wat mooi is aan veerkracht. Het is namelijk ook iets wat bij jong én oud alsmaar verder ontwikkeld kan worden. Nadruk leggen op klachten die kinderen en jongeren ervaren en hun veerkracht teveel buiten beschouwing laten, zorgt voor een eenzijdige aanpak van hun problematiek. Daarnaast zorgt de focus op alleen tekortkomingen ervoor dat de ontwikkeling van hun veerkracht wordt belemmerd en het kind onnodig gestigmatiseerd of negatief gestereotypeerd wordt.

Er vindt daarom langzaamaan een verschuiving plaats in de manier waarop kinderen en jongeren geholpen worden met hun klachten. Steeds minder wordt er gefocust op één specifiek gebied (de klachten), maar komt de nadruk te liggen op hun algehele welbevinden. Deze verschuiving naar een positieve focus gaat gepaard met het aanmoedigen van positieve emoties en het verhogen van intrinsieke motivatie. Niet alleen gaat het om wat er niet goed gaat, maar ook om wat er wél goed gaat. Wat zijn de sterke kanten van het kind en hoe kunnen die verder bloeien om het kind in zijn eigen kracht te zetten? Welke ondersteunende rol kan de omgeving spelen? Hoe kan ervoor gezorgd worden dat ook het gezin floreert met betrekking tot hun welbevinden?

Ook Mentaal Beter staat achter deze positieve aanpak voor het helpen van kinderen en jongeren en werkt hiervoor samen met gemeenten. Er wordt hiervoor o.a. gebruik gemaakt van het PrOP-model waarbij de nadruk wordt gelegd op de zelfredzaamheid van het kind. Door kinderen en jongeren te leren en te stimuleren om zelf positief bij te kunnen sturen in moeilijke situaties, zullen zij groeien in hun zelfredzaamheid en zullen hun klachten minder de boventoon voeren in hun dagelijks leven. Immers groeit hetgeen wat je aandacht geeft.

Meer weten over het bevorderen van veerkracht in de jeugdhulpverlening? Lees hier meer.

Bel mij voor een afspraak
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie