Uitslag Depressie Test Jongeren

Uw kind scoort meer dan 49 punten, de kans dat uw kind een depressie heeft is groot.

Wat betekent de score 'hoog'?

Deze online test is geen diagnose instrument maar geeft slechts een beeld van de situatie. Als u twijfelt aan de uitslag, neemt u dan contact op met uw huisarts of jeugdhulpverlener.  U kunt ook een afspraak maken met een therapeut van Mentaal Beter voor meer informatie.

Lees ook : hoe herkent u een depressie bij een kind?

De depressie test

De online depressie test voor kinderen en jongeren kent 4 uitslagen:

  1. laag (<19 punten>
  2. gemiddeld (20-35 punten)
  3. bovengemiddeld (36-46 punten)
  4. hoog (>49 punten)

Een >49 punten score is een aanwijzing dat uw kind depressief is. Het is sterk aan te bevelen om uw kind nader te laten onderzoeken. Hoe eerder u hulp zoekt voor uw kind, hoe beter een depressie te behandelen is.

Lees ook: de gevolgen van een depressie bij een kind

Lees ook: behandeling van depressie bij kinderen en jongeren


Veelgestelde vragen over depressie