Ontwikkelingsstoornissen

Een ontwikkelingsstoornis is een breed begrip voor verschillende stoornissen die in de jeugd kunnen ontstaan en een negatief effect hebben op de ontwikkeling. Deze stoornissen kunnen zich zowel op een neurologische/lichamelijke of psychische manier uitten. Bij een ontwikkelingsstoornissen heeft dit een negatief effect op het functioneren van het kind wat terug te zien kan zijn in groei, bewegen, gedrag, leren, cognitief of op emotioneel vlak. Ontwikkelingsstoornissen bestaan in verschillende gradaties. Sommige stoornissen zijn ernstig, andere zijn milder van aard en hebben minder invloed op iemands leven. Vaak is er sprake van een wisselwerking tussen factoren wat betreft omgeving en kind die invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Bij omgevingsinvloeden kan er gedacht worden aan opvoeding, omstandigheden tijdens de zwangerschap/geboorte en traumatische gebeurtenissen. Bij factoren die te maken hebben met het kind zelf kan gedacht worden aan genetische aanleg en medische factoren. De oorzaak van een ontwikkelingsstoornis zal per persoon niet altijd duidelijk zijn. Hierdoor zal de behandeling van een ontwikkelingsstoornis vaak verschillende invalshoeken hebben. Hoe eerder een ontwikkelingsstoornis onderkend wordt, hoe eerder er behandeling ingezet kan worden en de negatieve invloed op de toekomst van de persoon zo veel mogelijk beperkt kan worden.

Verschillende psychische ontwikkelingsstoornissen

Hieronder zijn een aantal voorkomende psychische ontwikkelingsstoornissen beschreven:

Communicatiestoornis

Een communicatiestoornis is een ontwikkelingsstoornis die zich uit in onder andere verbaal of non-verbaal communiceren. Hierbij kan gedacht worden aan stotteren, maar ook aan niet of nauwelijks praten in een bepaalde situatie (selectief mutisme).

(Licht) verstandelijke beperking

Bij een (licht) verstandelijke beperking loopt een kind achter op verstandelijk niveau. Deze stoornis heeft verschillende namen waaronder geestelijke beperking, zwakzinnigheid en intellectuele stoornis. Hierbij loopt iemand achter in cognitieve vermogens ten opzichte van zijn leeftijdgenoten.

Leerstoornis

Leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie zijn ook voorbeelden van een ontwikkelingsstoornis. Deze uitten zich vaak op het vlak van leren. Kinderen met een leerstoornis lopen vaak vast op het gebied van schools leren.

Autismespectrumstoornis

Een autismespectrumstoornis is een stoornis waarbij mensen tegen moeilijkheden aanlopen in sociale contacten. Ze houden daarnaast over het algemeen van een vaste routine en hebben vaak last van dwangmatige handelingen of routines. 

AD(H)D

AD(H)D is een ontwikkelingsstoornis op het gebied van aandacht en concentreren. Daarnaast kan het lastig zijn voor iemand met ADHD om zijn impulsen te beheersen en kan diegene druk gedrag vertonen. 

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen waaronder opstandig gedrag (ODD en CD) behoren ook bij ontwikkelingsstoornissen. Hierbij hebben kinderen problemen in het aanpassen van hun gedrag in bepaalde situaties. Dit kan terug gezien worden in niet luisteren, constant grenzen over gaan, woede uitbarstingen of anderen pijn doen.

Eetproblemen

Problemen rondom eten of problemen rondom de ontlasting kunnen behoren tot ontwikkelingsstoornissen. Hierbij kan gedacht worden aan eetstoornissen, waaronder bijvoorbeeld als het gewicht te laag is en de groei hierdoor achter loopt. Ook kunnen er problemen zijn rondom de stoelgang. Als dit klachten oplevert kan dit mogelijk horen bij enuresis en/of encoperesis genoemd. 

Dwang

Problemen rondom dwangmatig handelen of tics kunnen negatieve invloed hebben op iemands ontwikkeling. Hierbij kan gedacht worden aan Gilles de la Tourette of de obsessief compulsieve stoornis.

Hechtingsstoornissen

Hechtingsstoornissen ontwikkelen zich vaak vroeg in het leven van een kind. En kunnen moeilijkheden geven in het leren aangaan van contacten en relaties.

Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken
Bel mij voor een afspraak