Kenmerken van trauma

Kinderen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt kunnen veelal last hebben van slaapproblemen, nachtmerries, concentratieproblemen, herbelevingen en zijn erg prikkelbaar.Kinderen die last hebben van een trauma hebben dat op verschillende levensgebieden. Dit kan tot uiting komen in gedrag op school, thuis en in de omgang met leeftijdsgenoten. Er bestaan verschillende soorten stoornissen waarin een trauma tot uiting kan komen. Per stoornis zien we verschillende kenmerken.

De kenmerken van PTSS, het kind heeft vaak:

  • nachtmerries
  • slaapproblemen
  • last van prikkelbaar zijn
  • concentratieproblemen
  • herbelevingen

Acute stressstoornis

Bij kinderen kunnen we dit herkennen wanneer er na een trauma onmiddellijk chaotisch of geagiteerd gedrag optreedt. Daarnaast ook te herkennen aan nachtmerries, het steeds opnieuw beleven van de gebeurtenis, angst, verhoogde prikkelbaarheid. De klachten moeten zodanig een invloed hebben op het functioneren van een kind dat er sprake is van lijden.

Posttraumatische stressstoornis

Kinderen kunnen na een zeer stressvolle gebeurtenis een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren na lichamelijk of seksueel misbruik, het slachtoffer of getuige zijn van geweld of het meemaken van een natuurramp of oorlogsgeweld.

Lees meer over de behandeling van Posttraumatische stressstoornis

Dissociatieve stoornissen

In totaal kunnen we vijf categorieën van dissociatieve stoornissen onderscheiden:

  • dissociatieve amnesia (met of zonder dissociatieve fugue)
  • dissociatieve identiteitsstoornis
  • depersonalisatiestoornis/derealisatiestoornis
  • andere gespecificeerde dissociatieve stoornis 

Dissociëren, verminderd bewustzijn

Wanneer we deze diagnose stellen dan is er sprake geweest van chronisch trauma bij een kind/jongere. Om dit te kunnen overleven heeft hij/zij een manier ontwikkeld om met die voortdurende stress om te gaan. Het gaat zich dan emotioneel terugtrekken, we spreken dan van verminderd bewustzijn. Dissociëren betekent dat het kind/jongere tijdens een trauma de traumatische beleving volledig of gedeeltelijk loskoppelt van het persoonlijk bewustzijn.

Online Aanmelden Kind & Jeugd
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken