Behandeling van trauma

Intake

Bij de behandeling van een kind/jongere worden bijna altijd ook de ouders van het kind/jongere betrokken. Indien nodig wordt er na het intakegesprek ook contact opgenomen met de school. Na de intake waarin met het kind/jongere wordt gesproken en met de ouders.

Behandelplan

Tijdens de intake worden de gedragingen van het kind uitgevraagd en worden de kenmerken in beeld gebracht. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van vragenlijsten. Ook is er contact met de leerkracht. Tijdens het adviesgesprek wordt verteld wat er aan de hand is en hoe we uw kind kunnen helpen. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan.

Trauma is goed te behandelen

Het positieve is dat trauma's en de gevolgen daarvan, goed te behandelen zijn. Wanneer er sprake is van PTSS (Posttraumatische stressstoornis) dan is, volgens de richtlijnen, EMDR, de eerst aangewezen behandelingsmethode.

EMDR en psycho-educatie

Bij kinderen met PTSS vanaf, ongeveer 2 jaar, zal vaak voor EMDR worden gekozen en zal er daarnaast ouderbegeleiding plaatsvinden, waarin vooral psycho-educatie plaatsvindt over trauma. Bij jongeren is ook EMDR de eerst aanbevolen behandelvorm. Hierbij kan daarnaast ook ouderbegeleiding plaatsvinden. In sommige gevallen hebben naast het kind ook ouders last van de traumatische gebeurtenis en wordt er in zulke gevallen ook behandeling voor de ouder geadviseerd.

Schrijftherapie

Wanneer er sprake is van een overlijden of een ouder met een psychische ziekte, dan kan ook Writejunior worden ingezet, dit is een vorm van schrijftherapie voor kinderen van 4-18 jaar. Het kind beschrijft met de therapeut de schokkende gebeurtenis en wordt geholpen bij het leren omzetten van negatieve gedachten over zichzelf, anderen en de wereld. Wanneer er sprake is van een enkelvoudig trauma dan kan een kind binnen een aantal sessies van zijn/haar klachten af zijn.

Exposure therapie

Wanneer er sprake is van vermijding van bijvoorbeeld openbare plekken. Of wanneer een kind moeilijk kan terugdenken aan de gebeurtenis, wordt er vaak exposure therapie ingezet. Het is bij exposure therapie de bedoeling dat het kind het trauma nauwkeurig beschrijft, ook wel imaginaire exposure genoemd. Door de confrontatie aan te gaan met het trauma in plaats van deze te vermijden, worden de emoties afgezwakt en de ervaring kan verwerkt worden. Soms wordt gekozen voor een directe confrontatie (exposure in vivo). Denk aan bijvoorbeeld de directe confrontatie met de plaats waar de nare gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Satbiliserende behandeling bij dissociatieve stoornissen

Bij dissociatieve stoornissen zal er eerst in overleg met het kind/jongeren en het systeem gekeken worden of er direct gewerkt kan worden op het trauma of dat er eerst gebruik wordt gemaakt van een stabilisatiemethode, voordat er aan traumaverwerking kan worden begonnen. Het is voor de behandeling van trauma's belangrijk dat er voldoende draagkracht is om daadwerkelijk naar de nare gebeurtenissen toe te kunnen gaan. Als iemand dissocieert, in geval van stress (bijvoorbeeld als diegene met het trauma wordt geconfronteerd), worden bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn geplaatst. Deze manier van omgaan met stress is vaak eerder in het leven functioneel geweest voor een stressvolle situatie, maar kan op een later moment in het leven als belemmerend worden ervaren.

Medicatie

Deskundigen zijn het erover eens dat kinderen en volwassenen met PTSS in de eerste plaats met psychologische middelen moeten worden behandeld en dat medicatie niet standaard mag worden gebruikt (AACAP, 1998; NICE, 2005). Daarbij speelt het een rol dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van medicatie, terwijl van psychologische behandelingen de effectiviteit inmiddels wel is aangetoond. Medicijnen worden pas ingezet als psychologische behandelingen niet of onvoldoende werken.

Online Aanmelden Kind & Jeugd
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken