Oorzaken van somatische-symptoomstoornissen/somatoforme stoornissen

oorzaak somatoforme stoornisDe oorzaken van somatische-symptoomstoornissen zijn niet bekend. Men denkt wel dat het te maken heeft met het onbewust vragen om hulp en aandacht. Het komt soms voor binnen een familie.Een somatische-symptoomstoornis komt meestal naar voren tussen het 18e en 30e levensjaar. Meisjes hebben er vaker last van dan jongens.

Reële klachten

Een kind met psychosomatische klachten is geen aansteller omdat de klachten een psychisch verband hebben. De klachten zijn reëel, de buikpijn en de hoofdpijn zijn er echt.

Lichamelijke klachten hebben invloed op psychische klachten, en omgekeerd. Wanneer uw kind zich lichamelijk niet goed voelt kan hij/zij daar ook angstig of somber van worden.

Factoren die een rol spelen bij somatische-symptoomstoornissen:


Stress

Stress kan lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid veroorzaken.

Gedachtegang

Wat het kind of de jongere voelt en wat hij/zij denkt is sterker met elkaar verbonden dan bij leeftijdgenoten.

Gevoeligheid en aanleg

Gevoeligheid of een bepaalde aanleg geeft een grotere kans op klachten.

Bewust zijn van lichamelijke klachten

Sommige kinderen merken lichamelijke klachten sneller op, letten er meer op of zijn gevoeliger voor wat er in hun lichaam gebeurt.

Tobben

Sommige kinderen maken zich meer zorgen als zij iets voelen in het lichaam.

Online Aanmelden Kind & Jeugd
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken