Diagnose en behandeling van SOLK

Diagnose 

behandeling somatoforme stoornisU en uw kind of jongere kunnen beter leren omgaan met de lichamelijk klachten. Daarnaast kunnen ook de angstige en depressieve gevoelens, die een gevolg kunnen zijn van de lichamelijke klachten, worden behandeld. 

Intake

Na aanmelding volgt er een intake. Gedurende de intake wordt in twee gesprekken een beeld gevormd van de klachten en de gevolgen hiervan. Daarnaast worden er vragenlijsten afgenomen. Aan de hand van deze informatie wordt een diagnose gesteld en kan de best passende behandeling gekozen worden. Het kan zijn dat aanvullend medisch onderzoek
wordt ingezet.

Behandeling

Behandeling is wenselijk indien er sprake is van een duidelijke beperking. Afhankelijk van de ernst van de klachten en de impact daarvan op het dagelijks leven, wordt de behandeling bepaald. Uw kind heeft zelf een belangrijk aandeel in het succes van de behandeling.

Een behandeling bestaat meestal uit:

Cognitieve therapie bij SOLK

Bij deze therapie staat het onderzoeken van gedachten en de invloed van gedachten op het welzijn centraal. Er worden situaties besproken die te maken hebben met verandering in gedachten en gedrag thuis, op school en in contact met anderen. Daarnaast kan gewerkt worden aan het beperken van de negatieve gevolgen (zoals bijvoorbeeld conflicten met omgeving of terugtrekken uit sociale situaties), die de lichamelijke klachten met zich hebben meegebracht. 

Aanvullende behandeling

Naast SOLK kunnen ook andere psychische klachten gediagnosticeerd zijn, dan dient de behandeling daar ook op gericht te worden. Hierbij valt te denken aan behandeling van depressie of angst. Tijdens de behandeling wordt geëvalueerd wat het effect van de ingezette behandeling is. Bij de evaluatie kan bekeken worden of de behandeling voldoende effect heeft of dat aanvullende behandeling ingezet moet worden.
Online Aanmelden Kind & Jeugd
Zoek een praktijk
v
Toon praktijken
Verwijder selectie Uitgebreid zoeken